Sobotní den data 26.9.2015 byl pro obec Svaté Pole výjimečný, oslavovalo se 115. výročí od založení dobrovolného hasičského sboru.

Slavnostní den začal dopolední výstavou v hasičské zbrojnici, kde si návštěvníci prohlédli, historickou i moderní techniku a hasičské vybavení. Před zbrojnicí byla k vidění naše historická stříkačka z roku 1933 a vybavení naší zásahové jednotky. Dále byly k náhledu připraveny historické dokumenty, kroniky a dobové snímky, které se dochovaly do dnešní doby. V klubovně si pak mohli všichni prohlédnout ocenění a poháry, které získali naši hasiči a hasičky a také nejmenší hasiči v požárních sportech za dobu existence SDH Svaté Pole.

Před klubovnou se točilo a podávalo zdarma pivo získané v soutěži “Dobráci roku” pro všechny návštěvníky a bylo také k dispozici pohoštění ve formě koláčků a slaných pochutin.

Tento výjimečný den pokračoval dětským dnem v obecním sportovním areálu, vedle restaurace Na Chmelnici. Na fotbalovém hřišti děti soutěžily o ceny v různých hrách a cvičeních. Některá stanoviště byla zaměřena na hasičskou tématiku. Nakonec byla dětem nastartována zásahová stříkačka a byly k dispozici celkem tři proudy, aby si děti vyzkoušely jaké je to držet v rukou proudnici, když z ní stříká voda.   

Na venkovním parketu bylo k dispozici posezení s točeným pivem a k dispozici bylo také víno pro naše ženy a točená limonáda pro děti. K tomu všemu hrála celé odpoledne dechová hudba Karla Čiháka. Postupně se sjížděly okolní i vzdálenější hasičské sbory, aby s námi oslavily naše 115. výročí. Navštívily nás tyto hasičské sbory: SDH Lhotka, SDH Budínek, SDH Rybníky, SDH Dobříš, SDH Dlouhá Lhota, SDH Čisovice, SDH Obořiště, SDH Daleké Dušníky, SDH Zalány, SDH Druhlice, ČHJ Libčice. 

Později odpoledne zavelel velitel J.Pecka k nástupu a byl proveden slavnostní průvod obcí s pokládkou věnců u pomníku zakladatelů SDH Svaté Pole a také u pomníku padlých v první světové válce. Po ukončení průvodu a pietní akce velitel zavelel rozchod a následovala slavnostní schůze v místním kulturním sále. Jedním z bodů programu bylo vysvěcení nového obecního znaku. Byly předány medaile za výsluhu, věrnost a zásluhy, také ocenění a byl promítnut historický film s průřezem 115 let naší obce a fungování hasičského sboru.

Po promítnutí filmu byl otevřen raut, který byl částečně připraven z 30 kg masa, které jsme výhrou získali, stejně jako 1000 piv v soutěžní akci “Dobráci roku”. Načatý večer pokračoval taneční zábavou v doprovodu hudby skupiny Dynamic Band. Zábava byla jak je vidět zde na vloženém videu perfektní a oněch 1000 piv zdarma bylo vytočeno už před půlnocí. Celá akce byla zakončena po druhé ranní hodině.

Všem co s námi oslavili tento výjimečný den děkujeme a těšíme se na další velkou hasičskou akci, tradiční “Hasičský ples”, který se bude konat již 15.1.2016 na stejném místě. Opět nám bude hrát Dynamic Band.

Poděkování patří, našim sponzorům, také všem co nám s přípravou této akce pomáhali, našim ženám za přípravu pohoštění a hostům, kteří dorazili a slavili výročí s námi.

Pavel Hanzelín

Fotodokumentaci, 238 fotek z akce, můžete prohlížet na našem profilu Google+

Fotodokumentaci, 238 fotek z akce, můžete prohlížet na našem profilu Google+