Zápis z výborové schůze konané v klubovně na hasičské zbrojnici ve Svatém Poli. Velitel Josef Pecka zahájil schůzi a dal slovo Martině Volfové, která podala zprávu o dětském dnu, který byl konán k příležitosti oslav 115 let od založení SDH. Dále pokračoval velitel a rovněž podal zprávu a zhodnocení oslav 115. výročí založení. Oslavy se velmi zdařily, což bylo ohodnoceno vysokou návštěvností nejen na dětském dnu, ale i na odpoledním programu a taneční zábavě, která jako tradičně končila v ranních hodinách. Následovala informace o úklidu po oslavách.

Jako další bod byla navržena brigáda na hasičárně. Jednohlasně byla odhlasována na tento čtvrtek 8. 10. 2015 od 1700 hod. Jedná se o úklid a praní hadic po soutěžích, úklid stříkačky aj.

Velitel Josef Pecka nás nadále informoval o termínu výroční schůze SDH a zasedání obecního zastupitelstva, která se bude konat dne 11. 12. 2015.

Příští výborová schůze se bude konat v pondělí, dne 2. 11. 2015 od 1900 hod. v restauraci Na Chmelnici.

Přítomno členů: 11; hostů: 1
Dne: 5. 10. 2015; zapsal: Petr Kozohorský, jednatel