Něco o našem sdružení dobrovolných hasičů

SDH Svaté Pole  bylo založeno 20. července 1900. Zakladatelé byli: řídící učitel místní školy pan Václav Walenfels, rolník Josef Pecka, rolník Josef Vopička, učitel Josef Ptáček, domkář František Krákora, mlynář Karel Šrámek. Sbor se rozšiřoval o další členy, nejstarší dochované zápisy z roku 1904, dokládají 33 členů. Roku 1905 se opět rozšířil z řad obyvatel obce Svaté Pole a přilehlé osady Budínek a Lhotka, které spadají pod obec Svaté Pole. Členi podléhali výcviku a ovládání hasičské techniky, což byla hasičská ruční stříkačka. Všichni platili příspěvky a ostatní finance se sháněly v podobě sbírek. SDH Svaté Pole má 66 členů. Mezi činnosti patří kromě hasičské činnosti také prospěšná činnost, sportovní a kulturní činnost.

Naše sdružení nabízí

Naše sdružení dobrovolných hasičů má vlastní zásahovou jednotku JP5, tato je připravena řešit běžné hasičské výkony a zásahy, spolupracujeme s profesionální hasičskou jednotkou Dobříš.
Členové sdružení dobrovolných hasičů Svaté Pole provádí veřejně prospěšnou činnost pro obec a okolí. Jedná se o různé práce, jako jsou prořezy stromů, které ohrožují obyvatele, nebo různé brigády zvelebující obec Svaté Pole a její okolí.
Naše sdružení pořádá pro obyvatele obce různé kulturní a zábavné akce, je to tradiční hasičský ples, nebo různé akce pro děti, rozsvěcení vánočního stromečku, stavění májky a předváděcí akce hasičské techniky pro děti.
Sdružení dobrovolných hasičů Svaté Pole je pravidelným účastníkem sportovních akcí v hasizmu. Jedná se o hasičský útok s použitím hasičské techniky a také překážkový běh.

Naše činnosti, výkon procentuelně

Hasičské zásahy 55
Prospěšná činnost 80
Kulturní akce 70
Sportovní činnost 85

Výbor SDH Svaté Pole

Josef Pecka
Josef PeckaVelitel
Aktivním členem od 1.1.1985. Velitel SDH Svaté Pole, velitel zásahové jednotky/ strojník zásahové jednotky SDH Svaté Pole.
[/fusion_builder_column_inner]
Petr Kozohorský
Petr KozohorskýJednatel
Aktivním členem od 1.5.1998. Jednatel SDH Svaté Pole, zástupce velitele 29. okrsku. Strojník zásahové jednotky SDH Svaté Pole.
Miroslav Mařík
Miroslav MaříkPokladník
Aktivním členem od 1.1.1989. Pokladník SDH Svaté Pole, velitel družstva zásahové jednotky SDH Svaté Pole.
Václav Farář
Václav FarářStarosta
Aktivním členem od 1.1.1975. Starosta SDH Svaté Pole, velitel 29. Okrsku
Milan Farář
Milan FarářPředseda KRR
Aktivním členem od 1.1.1992, revizní správa SDH Svaté Pole. Člen zásahové jednotky – hasič.
Zdeněk Žaloudek
Zdeněk ŽaloudekNáměstek starosty
Aktivním členem od 1.1.1970. Člen zásahové jednotky – hasič.
Martin Landa
Martin LandaČlen KRR
Aktivním členem od 1.10.2014, velitel družstva zásahové jednotky SDH Svaté Pole.
Vaněk Jan
Vaněk JanČlen KRR
Aktivním členem od 1.1.2008.

Další členové SDH Svaté Pole

[clients][client link=“#“ image=“https://www.sdhsvatepole.cz/archiv/wp-content/uploads/2014/06/Jan-Vanek-vybor-SDH.jpg“][client link=“#“ image=“https://www.sdhsvatepole.cz/archiv/wp-content/uploads/2014/06/Petr-Kozohorsky-vybor-SDH.jpg“][client link=“#“ image=“https://www.sdhsvatepole.cz/archiv/wp-content/uploads/2014/06/Miroslav-Marik-vybor-SDH.jpg“][client link=“#“ image=“https://www.sdhsvatepole.cz/archiv/wp-content/uploads/2014/06/Milan-Farar-vybor-SDH.jpg“][client link=“#“ image=“https://www.sdhsvatepole.cz/archiv/wp-content/uploads/2014/06/Josef-Pecka-vybor-SDH.jpg“][client link=“#“ image=“https://www.sdhsvatepole.cz/archiv/wp-content/uploads/2015/10/Zavodnici-Pavel-Cerny.jpg“][client link=“#“ image=“https://www.sdhsvatepole.cz/archiv/wp-content/uploads/2015/10/Zavodnici-Lukas-Krasa.jpg“][client link=“#“ image=“https://www.sdhsvatepole.cz/archiv/wp-content/uploads/2015/10/Zavodnici-Standa-Nohejlpsd.jpg“][client link=“#“ image=“https://www.sdhsvatepole.cz/archiv/wp-content/uploads/2015/10/Zavodnici-Mira-Matys.jpg“][client link=“#“ image=“https://www.sdhsvatepole.cz/archiv/wp-content/uploads/2015/10/Zavodnici-Mila-Klaban.jpg“][client link=“#“ image=“https://www.sdhsvatepole.cz/archiv/wp-content/uploads/2015/10/Zavodnici-Martin-Lorenc.jpg“][client link=“#“ image=“https://www.sdhsvatepole.cz/archiv/wp-content/uploads/2015/10/Zavodnici-Martin-Landa.jpg“][/clients]