Aktivity našeho sboru dobrovolných hasičů

Náš sbor dobrovolných hasičů není jen klasickým hasičským sborem, které provádí zásahy při požárech a podobných situacích. Vyvíjíme také aktivity, které vedou k zlepšení životního prostředí v našem regionu, jedná se o pracovní aktivity pro obec Svaté Pole a její okolí, dále se věnujeme dětem, pořádáme různé akce pro děti a občany naší obce. Dále SDH Svaté Pole pořádá pravidelné kulturní akce a také se zúčastňujeme sportovních klání z hasičského rezortu a to s několika družstvy včetně dětského a ženského hasičského družstva. Sbor dobrovolných hasičů má v obci Svaté Pole velkou tradici a chceme, aby to tak nadále zůstalo.

Další zajímavé aktivity našeho sboru

Zde si můžete přečíst krátké zprávy z několika vybraných aktivit, které sbor dobrovolných hasičů vyvíjelo, také nadále vyvíjí. Jedná se o široký záběr aktivit, které jsou prospěšné pro obec a její občany.

Sbor dobrovolných hasičů ve Svatém Poli je každoročně v jarních a letních měsících pravidelným účastníkem soutěží v požarním sportu. Svou sezónu sbor z pravidla zahajuje postupovou soutěží požárního sportu, kde reprezentují muži do 35 let a muži nad 35 v této soutěži patří naši hasiči vždy mezi největší favority a zpravidla obsazují po mnoho let první příčky. V případě postupu se zúčastňují okresního kola. V dřívějších letech sbor reprezentoval několikrát i okres Příbram na krajských soutěžích. Dále se pravidelně Svatopolští hasiči zúčastňují různých pohárových soutěží v blízkém i vzdálenějším okolí. Během hasičské sezóny v požárním sportu se sbor v průměru prezentuje v cca 5 soutěžích. Nelze opomenou ve své sportovní činnosti i pravidelné každoroční námětové cvičení, kde SDH Svaté Pole je vždy přítomno a plní nezbytnou součást celku a je vždy řádně připraveno. číst více >

 • Podpora sportovní činnosti v obci Svaté Pole.
 • Snaha udržet občany ve sportovní činnosti, včetně těch nejmladších i dříve narozených.
Náš sbor dobrovolných hasičů Svaté Pole pořádá různé společenské akce, které jsou zaměřeny na děti a to od těch nejmenších až po dorostence. Snažíme se, aby se občané naší obce scházeli se svými dětmi a komunikovali spolu, znali se a účastnili společenských akcí. Soužití občanů naší obce je založeno na neustálém stmelování kolektivu a proto se zajímáme i o ty nejmenší občany Svatého Pole. Chceme, aby nám naše děti neodcházeli v dospělosti z naší obce, ale pokračovali v občanském soužití a stejným způsobem vedli k životu i své děti, proto pořádáme různé dětské akce, které jsou většinou zaměřeny na hasičské aktivity a nejen na ně. Pravidelně zveme naše občany a jejich děti na každoroční stavění máje, kde se pálí táborový oheň a opékají buřty. Také každoroční pouťové setkání občanů a předvádění hasičské techniky při dětském dni, kde si děti můžou hasičskou techniku i vyzkoušet, pod dozorem členů SDH Svaté Pole. číst více >
Mezi hlavní činnost dobrovolných hasičů ve Svatém Poli patří pomoc obci a místním občanům ve všech možných směrech a jejich potřebách. Sbor se pravidelně podílí hojnou účastí na udržování místního kulturního zařízení. Úklidu obce a blízkého okolí – prořezávání stromů, hrabání listí, zalévání a udržování zeleně atd. V suchých měsících zajišťuje sbor dodávku vody na hřbitov. V katastru obce se nachází velké množství vodních ploch a tak mají hasiči v období povodní, které poslední roky trápí celé Čechy dost práce se zajišťování pomoci, jak své vlastní fyzické, tak se zajištěním techniky a všeho co patří k odstranění následků velké vody. Občanům, kteří požádají o pomoc, jsou naši hasiči vždy nápomocni a bez nároku na jakoukoli odměnu rádi a ochotně pomůžou řešit problémy. číst více >

 • Pomoc občanům při odstraňování následků povodní a podobných nepříjemností.
 • Pomocné práce pro obec, speciální práce ve výškách s použitím hasičské techniky.
Kulturní akce byly od jak živa jednou z nejdůležitějších činností místních hasičů pro místní občany. Často byli tyto kulturní akce jediným zdrojem příjmů do sborové pokladny, proto byly pořádány koncerty, věnečky, divadelní představení a jiné akce. Později byly pořádány diskotéky a taneční zábavy, od kterých bylo pro finanční náročnost ustoupeno. Účast byla vždy veliká, o čemž svědčí například postavení pomníku památce padlým z první světové války. Celou akci, iniciovali místní hasiči. Místní členi sboru dobrovolných hasičů také sehnali na tuto akci nejvíce peněz, což je popsáno v naší kronice. V současné době pořádáme každoroční tradiční Hasičský ples. Slavnostní stavění máje, jsme nápomocni při organizování dětského dne a pouťového setkání občanů. Pravidelně navštěvujeme naše členy, kteří se dožívají významného životního jubilea. číst více >
Hasičskou zásahovou jednotku obce ze zákona zřizuje obec, která tuto jednotku chce ve svém místě působení provozovat. Naše jednotka je zařazena do kategorie JPO V. a tato hasičská zásahová jednotka byla zřízena v roce 2001. od té doby měla naše zásahová jednotka možnost zasahovat u ostrých zásahů a pomáhat likvidovat nebezpečné situace. Jednotka JPO V (jednotka požární ochrany 5.), je součástí IZS – integrovaného záchranného systému. V současné době má tato hasičská zásahová jednotka 9 členů, kteří se pravidelně účastní školení pořádaných HZS Příbram. V roce 2009 byla zásahová jednotka vybavena zásahovými obleky BUSHFIRE, což je zásahový ochranný oděv pro hasiče pro zdolávání požárů na volném prostranství podle normy EN 15614:2007, EN ISO 11612, EN 1149-5. Dále je zásahová jednotka vybavena zásahovou obuví a dalšími doplňky pro zdolávání požárů a dalších hasičských úkolů. číst více >

Naše technika je kromě běžného vybavení:

 • Požární vůz Avia 30 autobus, zakoupená v roce 1999.
 • Požární stříkačka PS 12 z roku 1998 po generální opravě v roce 2014.
Sbor dobrovolných hasičů ve Svatém Poli nejen, že se věnuje požárnímu sportu a pracím v oblasti jejich působení, ale může se skromně těchto činností také pochlubit účastí na odstraňování škod po povodni v Praze na Zbraslavi, kde v roce 2002 pět členů sbor dobrovolných hasičů Svaté Pole několik dní pomáhalo všemi možnými způsoby a z veškerých sil eliminovat škody velké vody, která tehdy globálně postihla naší republiku. Svatopolští hasiči jsou a vždy budou připraveni, rádi pomáhat občanům z celé České Republiky za jakékoliv situace. číst více >

Proč to všechno děláme?

   • Snažíme se neustále zlepšovat životní úroveň v naší obci a občanské soužití.
   • Vedeme děti k zodpovědnosti a pro správný směr v jejich vývoji a životě.
   • Snaha podporovat dobré vztahy v obci, pořádáním kulturně/zábavních akcí.
   • Ochrana lidského zdraví a majetku naší součinností při hasičských zásazích.
   • Sportovní činnost napomáhá správnému směru vývoje našich dětí a nejen nich.

 

Napsali o nás

Děkuji za začlenění mé dcery do dětského týmu mladých hasičů, dcera je nadšená a ráda se tam vrací. Už se zase těšíme na další závody.
Jana, Svaté Pole
Díky za pomoc občanům, kterou jste společně s Budínskými hasiči věnovali při povodních.
Josef, Budínek
Poslední hasičský ples 2014, byl super, pivo a rum tekl proudem, tancovalo se jak o život, bylo to super! Těšíme se na další ples!
Jirka, Dobříš
Jsem rád, že jsem členem našeho sportovního týmu, běhat proud mě baví.
Martin, hasič
Děkuji za pomoc, kterou pan Pecka a Sbor dobrovolných hasičů Svaté Pole poskytli při záchranných a likvidačních pracích při povodni v červnu 2013 v obci Svaté Pole.
Kamil Junger, Svaté Pole