Jelikož se zajímáme také o prospěšné akce, věnované naší obci, tak jsem se v srpnu letošního roku věnovali stavbě autobusové čekárny v horní části naší obce směrem na Daleké Dušníky. Celá akce byla započata po dohodě s obcí. Nejdříve jsme stávající plechovou čekárnu, která byla starší 40 let zbourali a pak jsme se vrhli na stavbu nové. Stavba byla řešena formou brigády členů našeho hasičského sboru a tak jsme se scházeli jak kdo mohl a vše bylo hotovo v září.

Všem co se účastnili stavby a věnovali tak čas ze svého volna děkuji.

J. Pecka, velitel SDH Svaté Pole

Fotografie z akce můžete prohlížet na našem Google+ profilu.