Zveme všechny hasiče a příznivce hasizmu, požárního sportu na Výroční Valnou hromadu SDH Svaté Pole – 2015. Po skončení schůze bude promítán pro velký zájem opět film z historie 115 let hasičů ze Svatého Pole a bude podáváno občerstvení. Těšíme se na vaší účast! Po ukončení programu a po promítnutí, filmu bude zahájen také předprodej vstupenek na Hasičský Ples 2016, který se bude konat v pátek 15. ledna 2016 od 20:00 hod.

Výbor SDH Svaté Pole

Valná hromada bude konána ve velkém sále restaurace Na Chmelnici v pátek 11.12. 2015 od 19:00 hod.