Zápis z výborové schůze konané v místní restauraci Na Chmelnici ve Svatém Poli, dne 6. 6. 2016.

Program schůze:

  1. Zhodnocení okrskové soutěže v Dalekých Dušníkách
  2. Založení družstva „děti“
  3. Tréninky SDH
  4. Facebookové stránky

První bodem dnešní schůze bylo zhodnocení Okrskové soutěže, která se konala 14. 5. 2016 v Dalekých Dušníkách. Za náš sbor se zúčastnila dvě družstva a to muži mladší a muži nad 35 let. Muži starší se umístili na 1. místě. Muži mladší se celkově umístili na 2. místě.
Dále se naše mužstvo nad 35 let zúčastnilo soutěže O pohár starosty SDH Budínek, kde se celkově po dvou útocích umístili na 4. místě, přičemž první čtyři pozice od sebe dělily pouze setiny.

Po delší době opět zakládáme družstvo DĚTI. Dne 6. 6. 2016 se od 17:00 hod. na hasičské zbrojnici uskutečnila schůzka s rodiči, které se zároveň zúčastnilo 11 dětí. První trénink dětského družstva proběhne tento pátek od 17:00 hod na hřišti u potoka. Družstvo dětí povede Jiřina Lorencová, Šárka Krásová a Josef Pecka.

Dalším bodem dnešní schůze byly tréninky našeho družstva. Od tohoto pátku, tj. 10. 6. 2016 budou probíhat tréninky mužů každý pátek od 18:00 hod. Sraz vždy na hasičárně v 17.45 hod.

Facebookové stránky našeho SDH do této doby spravoval P. Hanzelín, nyní je do správy převezme Pavel Černý.

Ostatní:

  • Velitel J. Pecka nás podrobně informoval o došlých pozvánkách na soutěže a oslavy ostatních SDH. Každý se jednotlivě vyjádřil, kterých soutěžích se zúčastní a kterých ne.
  • Zdeněk Špála nabídl našemu SDH větší množství kovového odpadu. Tento si odvezeme v pondělí 13. 6. 2016. Sraz na hasičárně v 18.00 hod.
  • Pavel Hanzelín informoval přítomné o zpracovaném videu z Okrskové soutěže, které je již na našem webu.

Příští výborová schůze se bude konat v pondělí, dne 4. 7. 2016 od 1900 hod. v restauraci Na Chmelnici.

Přítomno členů: 14 – Černý P., Farář M., Farář V., Hanzelín P., Hanzelínová H., Hoffman M., Kozohorský P., Krása L., Lorenc M., Müller A., Pecka J., Vondráček J., Žaloudek K., Žaloudek Z. st.

Omluvili se: Farář D., Landa M., Mařík M., Nohejl S.

Zapsala: H. Hanzelínová