Program:

 1. Zahájení
 2. Zhodnocení soutěží MH
 3. Odbornosti MH
 4. Zásahová jednotka 
 5. Soustředění MH 2022
 6. Diskuse

Účast: 14 členů, 1 host

Omluveni: 3 členové¨

Ad 1) Zahájení. 

 • Schůzi zahájil velitel Josef Pecka a přivítal přítomné.

Ad 2) Zhodnocení soutěží MH

 • Třetí část hry Plamen proběhla  v sobotu 2.4.2022 ve Vysokém Chlumci.
 • Družstvo starších žáků obsadilo v ZPV 3. místo a ve štafetě dvojic byli opět 3.
 • Družstvo mladších žáků obsadilo v ZPV 2.místo a ve štafetě dvojic skončili 9.
 • V kategorii mladší dorost obsadil Z.Lorenc 1.místo.
 • V kategorii starší dorost obsadil  N. Poyra 1.místo.
 • Dále se naše děti zúčastnili soutěže jednotlivců v Jablonci nad Nisou
 • Žofie Volfová obsadila 119.místo ze 164 startujících.
 • Šimon Volf obsadil 19.místo z 60 startujících.
 • Nicolas Poyra obsadil 60. místo ze 114 startujících.
 • Soutěž přípravek v ZPV proběhne 24.4.2022 v Nechvalicích.

Ad 3)  Odbornosti MH

 • V pátek 25. 3. 2022 se v klubovně mladých hasičů uskutečnilo každoroční plnění odznaků odbornosti. Za ORM Příbram se zúčastnil p. Josef Sobotka. Celkem odbornost Preventista Junior získalo 11 dětí.

Ad 4) Zásahová jednotka.

 • Na požádání HZS Příbram se naše jednotka zařadí jako směna  C. rozvozu uprchlých Ukrajinských občanů  z centra v Příbrami na určená místa k ubytování.
 • Po dobu 14 dnů se budou po 3 dnech střídat řidiči Josef Pecka , Josef Volf a Milan Farář.
 • O této aktivitě byl samozřejmě informován starosta obce p. Josef Šimonovský.

Ad 5) Soustředění MH 2022.

 • Soustředění se uskuteční v termínu 4. 7. – 10. 7. 2022.
 • Po dvou letech se vracíme do rekreačního střediska ve Věšíně.
 • Organizaci má na starost p. Lucie Mikšovská a p. Jiřina Lorencová.
 • Příspěvek dětem ve výši 1000,- Kč byl odsouhlasen.

Ad 6)  Diskuse

 • Tradiční dovoz a stavění Máje má na starost Martin Lorenc.
 • Příprava techniky na soutěžní sezonu-zajistí Josef Pecka.
 • Schůze okrsku 29. proběhne v pátek 22. 4. 2022 v 19.00 h. v restauraci Na Chmelnici.

   Zapsal: Josef Pecka