Program:

 1. Zahájení
 2. Valná hromada okrsku č. 29
 3. Pomoc občanům
 4. Zásahová jednotka – vybavení
 5. Školení – motorové pily
 6. Diskuze

Účast: 16 členů, 2 hosté

Omluveni: 3 členové

Ad 1) Zahájení. 

 • Schůzi zahájil velitel Josef Pecka a přivítal přítomné.

Ad 2) Valná hromada okrsku č. 29.

 • V pátek 4. 3. 2022 se uskutečnila valná hromada okrsku č. 29 v požární zbrojnici v Budínku. Náš sbor zastupoval starosta SDH p. Václav Farář a velitel p. Josef Pecka. Zprávu o činnosti okrsku č. 29 přednesl p. Pavel Pilecký, kde kladně hodnotil soutěž pořádanou v srpnu 2021 ve Svatém Poli. Následovala zpráva pokladní a revizní komise. V následné diskuzi byl navrhnut plán práce na rok 2022.

Ad 3)  Pomoc občanům

 • Odvoz železného šrotu – p. Pešata.
 • Úklid větví – chatová osada Kramářka.

Ad 4) Zásahová jednotka – vybavení.

 • Z prostředků Obecního úřadu ve Svatém Poli, byly zakoupeny dvě ruční radiostanice Motorola.
 • V následujících dnech se ještě dokoupí reflexní vesty a ochranné rukavice.
 • Do zásahové stříkačky PS12 byla zakoupena nová autobaterie.

Ad 5) Školení motorové pily

 • Kurz proběhne ve dnech 25. – 27. 3. 2022 v obci Nové Dvory.
 • Za náš sbor se zúčastní p. Josef Volf.

Ad 6)  Diskuze

 • Termín okrskové soutěže.
 • Start mladých hasičů na soutěži v Jablonci nad Nisou.
 • Soutěž Brdsko – Vltavské šedesátky.
 • Soustředění mladých hasičů.

   Zapsal: Josef Pecka