Program:

 1. Zahájení
 2. Soutěže MH
 3. Oslava 100let SDH Budínek
 4. Soutěže dospělí
 5. Diskuze

Účast: 11 členů, 0 hosté

Omluveni: 7 členů

Ad 1) Zahájení.  

 • Schůzi zahájil velitel Josef Pecka a přivítal přítomné.

Ad 2) Soutěže mladých hasičů

 • 6. soutěž přípravek proběhne ve Svatém Poli na místním hřišti.
 • Příprava hřiště pátek 3.6. v 17.00 hod
 • 5. proběhne v Březnici závěr hry Plamen 2022
 • 4. v Nechvalicích se konala soutěž přípravek Svaté Pole obsadilo 1 a 9.místo.
 • 6. se ve Svatém Poli uskuteční 1.kolo Brdsko-Vltavských šedesátek.

 

Ad 3)  Oslava 100 let SDH Budínek

 • Oslava se uskuteční v sobotu 4.6.2022, sraz v požární zbrojnici v 9.30 hod.
 • Příprava historické stříkačky z roku 1933 na výstavu bude 30.5. 18.00 hod.

 

Ad 4) Soutěže dospělých

 • Okrsková soutěž se uskuteční 30.7.2022 ve Svatém Poli, pořádá SDH Druhlice
 • Družstvo mužů se zúčastní soutěží Táborské hasičské ligy v kategorii sport a veterán
 • 21.5.2022 Žďár okr. JH, 28.5.2022 Zdislavice okr. BN.

 Ad 5) Diskuse

 • Soustředění Mladých hasičů Věšín
 • Stavění a zdobení Máje
 • Dále proběhla diskuse o rekonstrukci či případné výstavby nové hasičské zbrojnice. Při hlasování se 5 členů přiklonilo k rekonstrukci, 6 pro výstavbu nové zbrojnice. Nikdo se hlasování nezdržel.
 • Na závěr p. Josef Pecka ukončil funkci jednatele, dále již nebude svolávat schůze a pořizovat zápisy.
 • Nově se této práce ujme p. J. Lorencová a p. Ing M. Landa

   Zapsal: Josef Pecka