Okrsek 29. při OSH Příbram. Vyhodnocení taktického prověřovacího cvičení 2016. Toto taktické prověřovací cvičení je konáno pravidelně každý rok v okrsku 29. Účelem je prověření připravenosti dobrovolných hasičů a jejich techniky v případě, že bude potřeba dopravit vodu k hašení požáru do vzdáleného a nepřístupného místa.

Zpráva z taktického cvičení okrsku 29.

Cvičení se konalo 16. 4. 2016 v katastru obce Druhlice a Daleké Dušniky a bylo zaměřeno na dálkovou dopravu vody z potoka Kocába směrem k lesu nad vesnicí na vrch Kradová (tzv. Pečená Jáma). Jednalo se tedy o dálkovou dopravu vody s převýšením. V minulosti zde hořela chata a i z těchto důvodů byla zvolena tato varianta na tomto místě.

Požární poplach byl vyhlášen 10:10 hod. telefonicky starostou SDH Druhlice Tomášem Ryčlem a velitelem Martinem Vitáskem. Jako první se dostavil sbor Druhlic a poté následovaly ostatní sbory okrsku 29.

Celkem se zúčastnilo všech 7 hasičských jednotek okrsku 29. v celkovém počtu 47 hasičů. Od příjezdu první jednotky na určené stanoviště v 10:25 hod., bylo celkem nataženo vedení hadic „B“ o celkové délce 560m a 40m hadic „C“. Vše bylo zvládnuto za 25 minut. Po ukončení cvičení se jednotky dostavily do hasičské zbrojnice v Druhlicích, kde bylo provedeno vyhodnocení celého cvičení.

Fotodokumentaci z akce, můžete prohlížet na našem profilu Google+

Fotodokumentaci z akce, můžete prohlížet na našem profilu Google+

Hodnocení provedl starosta okrsku 29. p. Pavel Pilecký, který ocenil připravenost taktického cvičení, organizaci a jeho provedení. Poděkoval všem zasahujícím hasičům za účast. Na závěr bylo připraveno občerstvení, které připravilo SDH Druhlice.

Zdroj informací: SDH Druhlice – Zpráva z taktického cvičení okrsku 29. Vyhodnocení taktického prověřovacího cvičení okrsku 29.