Všem co se pravidelně účastní výběru, kácení a dovezení májového stromu předkládáme informaci o upřesnění data akce.

Kácení májového stromu je ve středu 27. 4. 2016 – sraz u restaurace Na chmelnici v 18:00 hod. Kdo může vezměte si nějakou sekeru a hlavně rukavice. Každé ruce uvítáme…:)