Z důvodu vyhlašovaných opatření proti přenosu  COVID-19 se do posledního okamžiku čekalo, zda konání soutěže vůbec proběhne.

V neděli 20. září 2020 se naši nejmenší hasiči dočkali. V rámci Krajského setkání přípravek, pořádaného Krajským sdružením hasičů Středočeského kraje a Okresním sdružením hasičů Praha – západ, se „naše“ děti, ve věku od 3 do 6 let, zúčastnily soutěže v Bojanovicích.

Již tradiční akce, která vychází z klasických disciplín hry „Plamen“, upravená k možnostem menších soutěžících, se za krásného počasí uskutečnila na místním sportovním hřišti.

V Bojanovicích se soutěžilo celkem ve 4 disciplínách: štafeta požárních trojic a štafeta 3 x 50, následovala štafeta CTIF a útok se džberovou stříkačkou.

Soutěž byla zahájena pořadateli po představení všech účastnících se SDH a představitelů Středočeského kraje, kteří poskytli záštitu nad krajským setkáním. Na start se postavilo celkem 27 družstev, včetně 2 družstev SDH Svaté Pole.  Byli jsme překvapeni, kolik sborů se v Bojanovicích sešlo. Naši nejmenší byli rozděleni do družstev SDH Svaté Pole „A“ se startovacím číslem 13 a SDH Svaté Pole „B“ se startovacím číslem 27.

Na všech byla vidět soutěživost a odhodlání být lepší než běžící soutěžící ve vedlejší dráze. Znát to bylo také na výsledcích, které nebyly vůbec špatné. Družstvo „B“ obsadilo krásné 7. místo, družstvo „A“ obsadilo 20. místo. Všechna soutěžící družstva byla odměněna, děti oceněny za svou šikovnost a nasazení v soutěži zlatými medailemi.

Účast na soutěži nebraly děti jen jako závod, ale i jako pobavení. Příjemným zážitkem byl pro děti bezpochyby i návrat domů naším „Ferdou“! (což můžete sledovat níže ve vloženém videu)

Velké poděkování patří trenérce Jiřině Lorencové!