Tradiční ples Hasičů Svaté Pole, který se koná každý rok, jako významná kulturní akce s velkou účastí občanů naší obce i občanů z širokého okolí. Hrát k poslechu a hlavně tanci bude skupina DYNAMIC BAND – bližší informace a pozvánky, kdy bude zahájen předprodej vstupenek, to vše se dozvíte z aktualizace tohoto příspěvku. Program bude řešen v průběhu měsíce prosince 2014.