Dne 28. Dubna 2014 v 19:00 hod. bude konána v restauraci na Chmelnici ve Svatém Poli schůze 29. Okrsku sboru dobrovolných hasičů. Na této schůzi bude projednávána jako hlavní bod hasičská soutěž 1. kola v požárním sportu, která letos bude pořádána v Obořišti. Informace, zápis ze schůze naleznete zde.