Program:

 1. Zahájení
 2. Zpráva pokladníka
 3. Zpráva revizora účtu
 4. Kalendář akcí 2022
 5. Diskuse

Účast: 13 členů 1 host

Omluveni: 5 členů

Ad 1) Zahájení. 

 • Schůzi zahájil velitel Josef Pecka a přivítal přítomné.

Ad 2) Zpráva pokladníka

 • Pokladník p. Miroslav Mařík seznámil přítomné s aktuálním stavem prostředků na hotovosti a prostředků na běžném účtu.

Ad 3)  Zpráva revizora účtu.

 • p. Milan Farář společně s p. Josefem Volfem provedli kontrolu peněžních prostředků-nenašli žádnou závadu.

Ad4)  Kalendář akcí.

Ad 5) Diskuse

 • Nákup překážek pro děti.
 • Brigáda na úklid půdy požární zbrojnice.
 • Pálení větví u čov.
 • Doplnění zápisu za rok 2021 na web.

   Zapsal: Josef Pecka