Již pátým rokem je v našem okrsku č. 29 konáno prověřovací cvičení v dálkové dopravě vody. Tento rok pořádalo cvičení naše SDH a tak jsme to pojali trochu ostřeji. 

Nikdo nevěděl v kolik hodin bude poplach vyhlášen a nikdo nevěděl kde se bude cvičení konat, až na realizační tým, složený z několika osob včele s velitelem J. Peckou. Cvičení bylo ohlášeno na sobotu 18. dubna a mělo se konat v rozmezí 13 až 17 hod. Níže vám předkládáme video z cvičení a také na odkazu Google+ fotodokumentaci. Také vám níže přikládáme závěrečnou zprávu, vyhodnocení od velitele J. Pecky. Po skončení cvičení bylo v naší hasičárně připraveno pohoštění. Pivko a gulášek.

Fotogalerie z akce, celkem 195 snímků je umístěna ke shlédnutí zde na tomto odkazu.

Fotogalerie z akce, celkem 195 snímků je umístěna ke shlédnutí zde na tomto odkazu.

Okrsek 29. při OSH Příbram – Vyhodnocení taktického prověřovacího cvičení.

Termín prověřovacího cvičení: 18. 4. 2015
Vyhlášení poplach: 1330 hod.
Místo cvičení: obec Svaté Pole

Zpráva z taktického cvičení okrsku 29.
Cvičení se konalo dne 18. 4. 2015 v katastru obce Svaté Pole a bylo zaměřeno na dálkovou dopravu vody z rybníka Pařezitý, do chatové oblasti Kramářka. V minulosti v chatové oblasti došlo k požáru chaty a pro dopravu vody byla zvolena kyvadlová doprava vody cisternami. Tento způsob se později ukázal jako málo efektivní.

Požární poplach byl vyhlášen velitelem cvičení panem Josefem Peckou, telefonicky v 1330hod. Jako první se dostavila jednotka SDH Dlouhá Lhota a poté následovaly ostatní sbory okrsku 29.

Celkem se zúčastnilo všech 7 hasičských jednotek okrsku 29 v celkovém počtu 66 hasičů.

Od příjezdu první jednotky na určené stanoviště v 1344 hod., bylo celkem nataženo vedení hadic B o celkové délce  780m + 20m hadic C. Vše bylo zvládnuto za 18min.

Po ukončení cvičení se jednotky dostavily do hasičské zbrojnice ve Svatém Poli, kde bylo provedeno vyhodnocení celého cvičení.

Hodnocení provedl starosta okrsku 29. p. Pavel Pilecký, který ocenil připravenost taktického cvičení, organizaci a jeho provedení. Poděkoval všem zasahujícím hasičům za účast. Dále vystoupil p. Josef Pecka a seznámil přítomné s dojezdovými časy a počtem zasahujících hasičů. Na závěr pozval všechny přítomné na malé pohoštění v hasičské zbrojnici, které připravilo SDH Svaté Pole.