Sbor dobrovolných hasičů ve Svatém Poli si Vás dovoluje pozvat k oslavě 115. výročí založení místního hasičského sboru.

Oslava se bude konat v Sobotu 26.9.2015

Program dne:

Hasičská zbrojnice:
9.00-12.00 hod. – den otevřených dveří, výstava techniky, historických dokumentů

U restaurace Na Chmelnici:
13.00 hod. – dětský den
14.00 hod. – dechová hudba Karla Čiháka
15.30 hod. – vítání hasičů a hostů
16.30 hod. – průvod obcí s položením věnců
17.00 hod. – slavnostní schůze SDH, předání medailí, promítnutí historických filmů
19.30 hod. – občerstvení
20.00 hod. – taneční zábava za hudby Dynamic Band