Jak asi víte, v říjnu 2015 vyšly nové doporučené postupy pro resuscitaci, které vydala Evropská resuscitační rada. My vám je zde předkládáme, včetně obrázku se schématem jak postupovat a na co si dát pozor.

Ještě než začnete cokoliv děla a někoho zachraňovat, tak zajistěte bezpečí sobě.
Bezpečí zachránce vždy až na prvním místě. Pokud tenhle bod ve schématu nevidíte, koukáte správně. Není tam. Pravděpodobně kvůli tomu, že to není přímo součást resuscitace, ale první pomoci obecně. Nebezpečí aktivně hledejte! Věnujte vždy alespoň 10 vteřin tomu, že se uklidníte a rozhlédnete po okolí. Pokud vidíte člověka, který leží na zemi a nehýbe se, je dobré na něj nejprve zavolat z dálky. Když nezareaguje, můžete se k němu přiblížit.

1) Bezvědomí, nedýchá normálně = resuscituj!
Nejprve je třeba vyšetřit základní životní funkce — to abychom věděli, zda budeme resuscitovat (KPR potřebuje člověk, který je v bezvědomí a nedýchá normálně) a zda je vůbec potřeba volat záchrannou službu. Budeme tedy vyšetřovat vědomí a dýchání.

Vyšetření vědomí
Hlasitě na postiženého promluvte. Pokud nereaguje, zatřeste mu rameny. Pokud nezareaguje, je v bezvědomí. Bezvědomí znamená zásadní zdravotní komplikaci a je to život ohrožující stav. Pokud je v bezvědomí, rozhodně potřebuje pomoc.

Vyšetření dechu
Zakloňte postiženému hlavu tak, že budete tlačit na jeho čelo a tahat za bradu. Při záklonu hlavy klademe důraz především na tu ruku, která tahá bradu postiženého směrem vzhůru. Především díky ní zabráníte zapadnutí jazyka. Držte hlavu pořád v záklonu a přitom přibližte své ucho k obličeji postiženého. Očima přitom sledujte jeho hrudník. 10 vteřin (ty si poctivě napočítejte) poslouchejte a dívejte se, jak dýchá. Možné jsou dva výsledky:

a) Dýchá normálně = dýchá zhruba stejně jako já, nadýchne se aspoň 2x za 10 vteřin. Udržujte záklon hlavy, kontrolujte, zda nepřestává dýchat normálně, volejte na záchranku.
b) Nedýchá normálně = chrčí, lapá po vzduchu, nedýchá vůbec či je jeho dýchání jinak odlišné od normálu. Budete resuscitovat (a volat záchranku).

2) Volání na tísňovou linku
Volání na tísňovou linku — Umíte si na telefonu aktivovat reproduktor (hlasitý odposlech)? Tak abyste jej mohli položit vedle sebe, hovořit s operátorem tísňové linky a přitom mít obě ruce volné na provádění nepřímé srdeční masáže? Pokud to neumíte, naučte se to. Teď hned.

Pořád platí, že v ČR je výhodnější volat na linku 155 (Zdravotnická záchranná služba) než na evropskou linku tísňového volání 112. Tu využijte až budete řešit, jak resuscitovat v zahraničí.

A že již v blízké budoucnosti by mohly pomáhat záchranáři i takto v přelidněných a dopravou ucpaných městech dokazuje toto video.

Operátor ZZS poradí, jak resuscitovat
Počítejte s tím, že při resuscitaci s vámi bude operátor tísňové linky chtít zůstat v kontaktu po celou dobu resuscitace. Proto taky ten hlasitý odposlech. Během doby, kdy je záchranka na cestě, vám operátor bude radit, jak resuscitovat, a podporovat vás. Přestože tento postup telefonicky asistované resuscitace už zachránil mnoho životů, není to vše, co můžete pacientovi nabídnout. Pokud se KPR naučíte na zážitkovém kurzu první pomoci, bude váš výkon kvalitnější, než když nebudete umět nic a bude vás telefonicky navádět operátor ZZS.

3) Zahájení resuscitace — 30 stlačení hrudníku
masáž srdce — Odhalte hrudník postiženého — bude se vám lépe hledat správné místo a lépe stlačovat hrudník.
Správné místo pro masáž srdce je uprostřed mezi prsními bradavkami, na spodní části hrudní kosti.
Hloubka stlačení hrudníku u dospělého by měla být kolem 5 cm, ne více než 6 cm. Rychlost srdeční masáže udržujte mezi 100 až 120 stlačeními za minutu — lépe se vám samozřejmě budou počítat dvě stlačení hrudníku do vteřiny.

Jak resuscitovat v tom správném rytmu?
Po stlačení hrudníku je třeba povolit! Zjistilo se, že nedostatečné uvolnění tlaku na hrudník při resuscitaci zhoršuje kvalitu masáže. I když se snažíte tlak na hrudník zcela uvolnit, nechte na něm ruce stále přiložené a „neodlepujte“ je.

4) Dýchání z úst do úst — 2 vdechy (pouze trénovaní zachránci)
Dýchání z úst do úst — Dýchání z úst do úst při KPR se týká jen těch zachránců, kteří si prošli kurzem první pomoci a dostatečně si jej nacvičili. Pokud dýchání z úst do úst neumíte provádět, při resuscitaci NEDÝCHEJTE.

Pokud je zástava oběhu srdečního původu, prvních 4-5 minut resuscitace se obejde bez dýchání z úst do úst. Po uplynutí této doby může pro pacienta správně prováděné dýchání znamenat zvýšení kvality resuscitace. Pokud se postižený dusil, tonul a nebo se jedná o dítě, je vhodné začít KPR s dýcháním ihned (doporučeno je provést 5 zahajovacích vdechů).

Popisovat zde postup při provádění dýchání z úst do úst je bezpředmětné. Pokud to chcete umět, je nezbytné navštívit kvalitní zážitkový kurz první pomoci.

5) Resuscituj stále 30 : 2
Pokud KPR provádí neškolený zachránce, který neovládá dýchání z úst do úst (nebo jste se z jiných důvodů rozhodli nedýchat do postiženého), mačkejte nepřetržitě hrudník tak, jak je uvedeno výše.

Při resuscitaci se střídejte! Lhostejno, zda resuscitujete s dýcháním nebo bez umělých vdechů. Každý zachránce se časem unaví a kvalita KPR klesá. Doporučený čas střídání jsou 2 minuty. Střídejte se ale tak, abyste resuscitaci přerušovali na co nejkratší dobu (maximálně 10 vteřin). Při střídání využijte toho, že resuscitaci je možné provádět z levé i pravé strany těla pacienta.

6) Aktivně hledej AED (automatizovaný externí defibrilátor)
AED — automatizovaný externí defibrilátor — Podání elektrického výboje do srdce (časná defibrilace) může výrazně zvýšit šanci na přežití při zástavě srdce. Automatizovaný externí defibrilátor, takzvané AED (lidově „áédéčko“) je v České republice stále častěji dostupný na veřejných místech (Národní registr AED: kde všude už je dostupný AED v ČR?).

AED — automatizovaný externí defibrilátor — Pokud zahajujete laickou resuscitaci, vždy se pokuste zjistit, zda se ve vašem okolí AED nachází. A pokud ano, udělejte vše pro to, aby byl přinesen a při KPR použit. Hledání automatizovaného externího defibrilátoru vás nesmí zdržet. Je nutné zahájit co nejdříve masáž srdce. Pokud ale víte, kde defibrilátor je, a na místě jste sami, po vyšetření vědomí a dýchání si nejprve doneste AED a až poté zahajte resuscitaci (aby nebyla přerušována).