Letos 18. až 20. září 2015 dva z našich členů absolvovali po předchozí důkladné domácí přípravě školení a zkoušky “Velitel družstva SDH – kurz V 40” a také zkoušku pro získání odbornosti “Hasič III. stupně”.

Martin Landa a Miloslav Mařík tak zdárně ukončili toto odborné zdokonalení, které pořádalo OSH Příbram ve spolupráci s hasičskou školou SHČMS Bílé Poličany. Školení se konalo ve školícím středisku v Solenicích a trvalo 3 dny. Zde přednášeli a zkoušky prováděli s novými veliteli lektoři ze školícího střediska v Bílých Poličanech. 

Nyní máme tedy nově dva “Velitele družstva SDH” a “Hasiče III. stupně”.

Výuka, která předcházela samotnému školení v Solenicích byla formou samostudia na internetu po řádné registraci, která byla provázena testy vždy na konci etapy studia a nakonec zakončena testem závěrečným s možností pouze dvou pokusů. Až po zdárném složení této zkoušky mohl hasič pokračovat ve školení v Solenicích, které prováděli lektoři ze školícího střediska SHČMS Bílé Poličany.

Prezenční část kurzu – studijní oblasti:

  • Organizace požární ochrany v ČR
  • Druhy jednotek PO v ČR
  • Výkon služby v JPO
  • Řízení zásahu
  • Radiové spojení u zásahu
  • Práce ve výškách
  • Zdravotní příprava
  • Nebezpečí
  • Požární zásah

Na konci byl složen obsáhlý test s časovým limitem cca 50-60 minut. Test na Hasiče III. stupně obsahoval otázky z oblastí: Požární taktika, technické prostředky, technický výcvik a speciální zásahy. Odkaz na osnovy školení zde.