Česká asociace hasičských důstojníků vyzývá všechny hasiče České republiky k propagaci požární ochrany mezi veřejností v rámci dne požární bezpečnosti.

Vyhlášené datum není náhodné, jedná se o pátek, na nějž připadá 13. den v měsíci březnu, což je v letošním roce pátek 13. Cílem této celorepublikové akce by mělo být účinným způsobem propagovat požární ochranu formou preventivně/výchovné činnosti směřující k předcházení vzniku požárů. Také poukazovat na činnosti a chování způsobující požáry a dále na to, jak se chovat v případě vzniku mimořádné události. Součástí akce by mělo být rovněž seznámení občanů s možnostmi eliminace následků případného požáru a to např. instalací jednoduchých technických zařízení ke včasnému zjištění a ohlášení vzniku požáru nebo úniku plynu.

Nenechávejte vše na hasičích. V každé domácnosti by měl být alespoň jeden hasicí přístroj. Začíná jaro, nevypalujte trávu, je to trestné! Pokud budete pálit nějaké klestí na své zahradě po jarním úklidu, dbejte na to, aby jste měli oheň pod kontrolou, aby nefoukal příliš velký vítr. Připravte si pro případ problému kbelík s vodou, nebo písek. Pokud bude oheň větší, raději to nahlaste místním profesionálním hasičům, aby k vám mylně neposlali na něčí zavolání výjezd na hašení.