Okrsková soutěž Obořiště – sraz a čas k odjezdu na tuto soutěž bude upřesněn na tréninku, datum tréninku bude stanoven podle možností členů a vývoje počasí. Více informací naleznete zde.

Hasičská soutěž v Obořišti 10.5.2014:
– 12.00 hod. -12.30 hod. – sraz a prezentace družstev
– 12.45 hod. – nástup a rozlosování soutěže
– 13.00 hod. – zahájení soutěže.

Soutěží se v kategoriích: ženy, muži do 35let a muži nad 35 let.    

Překážky a stadion připraví pořadatel SDH Obořiště. Dopravu vody zajistí SDH Dobříš -cisterna.
Disciplíny:
– ženy ml. – požární útok, běh na 100m překážek.
– muži ml.- požární útok, běh na 100m překážek
– muži st. – požární útok

Dále bylo veřejným hlasováním odsouhlaseno, že družstvo můžou reprezentovat jen členové SDH v níž mají platnou registraci.

Video a fotodokumentace z akce, také výsledky a umístění můžete prohlížet zde.