Program:

 1. Zahájení
 2. Prověřovací cvičení Obořiště a Chotilsko
 3. Soutěž MH
 4. Slavnostní vyhlášení THL
 5. Školení vedoucích mládeže
 6. Zásahová jednotka
 7. Valná hromada
 8. Diskuze

Účast: 17 členů 1 host

Omluveni: 2 členové

Ad 1) Zahájení. 

 • Schůzi zahájil velitel Josef Pecka a přivítal přítomné.

Ad 2) Prověřovací cvičení Obořiště

 • 16. 10. 2021 v 15.00 h byl vyhlášen poplach  ohledně prověřovacího cvičení v katastru obce Obořiště (dálková doprava vody) zúčastnilo se 5 sborů okrsku č.29. Za náš sbor se dostavila zásahová jednotka v počtu 1+8  s technikou Ford Transit a PS12. Vyhodnocení odborné přípravy „Dálková doprava vody hadicemi Chotilsko“ ke stažení ve formátu PDF zde.

Ad 3)  Soutěž MH

 • Bohužel stejně jako v minulém roce musíme z důvodů nařízení vlády soutěž zrušit.
 • Stejně tak jsou zrušeny všechny soutěže hry Plamen až do odvolání.

Ad 4)   Slavnostní vyhlášení THL

 • 30.10.2021 proběhlo slavnostní vyhlášení Táborské hasičské ligy v kulturním domě v Malšicích. Naše družstvo mužů startovalo v kategorii veterán celkové 3.místo a v kategorii sport kde jsme obsadili pěkné 6.místo z celkového počtu 56 startujících.

Ad 5)   Školení vedoucích

 • 16. – 17. 10. 2021 se uskutečnilo v rekreačním středisku PROSAZ Líchovy, účast – prodloužení kvalifikace mládeže: Jiřina Lorencová, Josef Pecka.
 • základní školení – minimum získali : Petra Knížková a Ing. Josef Volf

Ad 6)  Zásahová jednotka 

 • Devět našich členů se zúčastnilo prověřovacího cvičení v sobotu 26.10. v katastru obce Chotilsko, byla prováděná dálková doprava vody na rozhlednu Besedná
 • 21.10 zásah v Budínek-padlý strom přes cestu
 • 29.-31.10.2021 v Dolních Hbitech úspěšně složili zkoušky na obsluhu motorové pily  Ing. Martin Landa, Martin Lorenc

Ad 7) Valná hromada

 • Stejně jako soutěž MH jsme nuceni na základě vládních opatření valnou hromadu zrušit.

Ad8) Diskuse

 • Žádost p.Karla Haderera o pomoc s pokácením čtyř suchých borovic v chatové oblasti Žebrákov u Zduchovic.
 • Vybavení zásahové jednotky
 • Účast na okrskové schůzi v Budínku 

Zapsal: Josef Pecka