☎  607 757 509

Svatopolské šedesátky 2024

Sbor dobrovolných hasičů ve Svatém Poli si Vás dovoluje pozvat na

III. ročník soutěže mladých hasičů v běhu na 60m s překážkami

Soutěž se bude konat v sobotu 15.června 2024 na hřišti ve Svatém Poli od 9:00

Jedná se o první závod 5. ročníku Brdsko-vltavských šedesátek

http://bv-sedesatky.cz

Zároveň je soutěž nominačním závodem okresu Příbram pro postup do krajského kola v běhu na šedesát metrů s překážkami

Časový program: Prezence dětí je 15.6.2024 od 8:00 do 8:45 hod. Při registraci soutěžící předloží průkazky SH ČMS. Nástup je naplánován na 9:00. Začátek závodu cca 9:30 hod. Předpokládaný čas ukončení je závislý na počtu přihlášených soutěžících.

Vyhodnocení: vyhodnocení proběhne po skončení závodů

Kategorie: chlapci –  přípravka / mladší / starší

                    dívky – přípravka / mladší / starší

Věkové rozdělení:  Přípravka:  2017, 2018, 2019, 2020, 2021

                                Mladší žáci: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

                                Starší žáci: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Dráha:   dvě dráhy, travnatý povrch, překážky s umělým povrchem

  •     dráhy se při druhém pokusu budou měnit
  • při pohybu na dráze již během tréninku bude mít závodník odpovídající výstroj dle směrnice hry Plamen
  •                časomíra elektronická

Startovné:   50 kč za závodníka

Přihlášky:    elektronicky: https://pozarnisporty.cz/races/406          

Uzávěrka přihlášek: Uzávěrka přihlášek je dne: 12.6.2024

Kontakt: Josef Volf; tel. 604 518 078; e-mail: sdhsvatepole@seznam.cz

Hodnocení: Pokus je platný, splní-li soutěžící všechny předepsané úkony. Pokus může být opakován, pokud se v jeho průběhu objevila technická závada na nářadí poskytnutém pořadatelem, která znemožnila provedení pokusu nebo ovlivnila dosažený výsledek.

Do hodnocení se započítává lepší z obou dosažených časů. V případě rovnosti časů se pro určení na prvních třech místech přihlíží nejprve k horšímu z dosažených časů a je-li i ten shodný, uskuteční se třetí pokus (ten je však pouze rozběhový, pro určení pořadí na prvních třech místech a nesrovnává se s časy soutěžících od čtvrtého místa dále).

PROVEDENÍ DISCIPLÍNY

Přípravka

  • Hadice jsou umístěny 5 m za kladinou (kladina je překonávána bez nesení hadic)
  • Je povolena bezpečnostní dopomoc (držení za ruku) při překonávání příčného břevna a kladiny – vedoucí v žádném případě nesmí závodníka přes překážky přenést
  • Je povoleno, aby po celou dobu provádění pokusu běžel vedle závodníka jeden vedoucí – tento smí pouze povzbuzovat a slovně radit, v žádném případě nesmí za závodníka provádět jednotlivé úkony, například zapojit rozdělovač či proudnici. Vedoucí může rozpojit hadice či rozdělovač, pokud dojde k zapojení na jeden ozub – závodník se pak může pokusit o nové zapojení.

Mladší žáci:        dle Směrnice celoroční hry Plamen v platném znění pro kategorii mladší žáci

Starší žáci:          dle Směrnice celoroční hry Plamen v platném znění pro kategorii starší žáci

Čas na přípravu: 1 minuta

Strava:                V prostorách konání soutěže bude možno zakoupit občerstvení.

Protesty:            Protest musí být podán v písemné podobě

                            Při podání protestu bude vybírána kauce ve výši 200,- Kč

                            Při uznaném protestu se kauce vrací

                            Při neuznaném protestu propadá tato kauce ve prospěch pořadatele a bude na ni vyhotoven pokladní doklad


Uveřejněno

v

, ,

od

Značky: