Zápis ze shromáždění delegátů Sborů dobrovolných hasičů okresů Příbram, které se konalo dne 28. 3. 2015 v sále Společenského domu ZD v Krásné Hoře nad Vltavou.

Shromáždění bylo zahájeno s malým zpožděním v 9:20 hod. a to nejprve státní hymnou a dále povstáním a uctěním památky již zesnulých členů. Pozváno bylo 220 členů, přítomno 204 členů (92%), omluvilo se 10 členů, hostů bylo pozváno 27, z toho se jich omluvilo 5.

Za Okrsek č. 29 se zúčastnily tyto sbory:

 • SDH Svaté Pole – Josef Pecka, velitel a Helena Hanzelínová, referentka žen
 • SDH Lhotka – Václav Soukup, starosta
 • SDH Budínek – Pavel Pilecký, starosta
 • SDH Dlouhá Lhota – Soňa Fiřtová, starostka a Marek Táborský, velitel
 • SDH Druhlice – Milan Zoubek
 • SDH Obořiště a SDH Daleké Dušníky své zástupce neposlali


Prvním bodem bylo přednesení programu tohoto shromáždění a s malou úpravou bodu 4 bylo schváleno v tomto složení:

 1. Zahájení shromáždění delegátů SDH
  – schválení programu a jednacího řádu
  – volba pracovního předsednictva
  – volba mandátové, volební a návrhové komise
  – schválení volebního řádu.
 2. Úvodní slovo k činnosti okresní Sdružení za uplynulé období.
 3. Zpráva o hospodaření OSH v období 2010-2014 a rozpočet OSH pro rok 2015.
 4. Představení kandidátů na starostu OSH Příbram. Volby starosty, předsedy OKRR a náměstků starosty OSH.
 5. Zpráva okresní kontrolní a revizní rady.
 6. Zaměření činnosti okresního sdružení na období 2015-2020.
 7. Vyhlášení výsledků soutěže okrsků o „Putovní pohár OSH“ za rok 2014 a předání poháru. Vyhodnocení jednotlivců.
 8. Volby členů výkonného výboru a kontrolní revizní rady. Volby delegátů V. sjezdu SH ČMS a shromáždění představitelů OSH. Potvrzení (volba) vedoucích odborných rad za členy VV OSH. Přijetí zásad pro navrhování představitelů SDH.
 9. Diskuse.
 10. Polední přestávka – oběd.
 11. Pokračování diskuse.
 12. Návrh na usnesení.
 13. Závěr – ukončení jednání.

Po přednesení a schválení programu následovalo projednávání bod po bodu, kdy nejdelším a nejvíce projednávaných bodem bylo schválení volebního řádu, které se protáhlo do poledních hodin. Komise projednala návrhy k volebnímu řádu. Následovalo hlasování o změnách týkající se navýšení počtu členů výkonného výboru, kdy bylo doporučeno navýšit počet členů VV na 13. Komise tento návrh nedoporučila, hlasováním bylo odsouhlaseno stávajících 11 členů.

Dále přednesli svůj program kandidáti na starostu Okresního družení Příbram v tomto složení: Petřina Jaroslav, Hájek Pavel, Bc. Jankovský Václav, Černý Václav a Velas Martin.


Následovalo první kolo volby starosty, která dopadlo následovně:

 • Černý Václav (17 hlasů)
 • Hájek Pavel (53 hlasů)
 • Bc. Jankovský Václav (70 hlasů)
 • Petřina Jaroslav (58 hlasů)
 • Velas Martin (4 hlasy)

Ve druhém kole se tedy o funkci starosty OSH Příbram utkali Petřina Jaroslav a Jankovský Václav, kdy pan Bc. Jankovský Václav se se 110 hlasy stal starostou OSH Příbram pro roky 2015-2020. Bývalý starosta OSH Příbram pan Petřina Jaroslav získal 88 hlasů.


Dále proběhla volba náměstků starosty OSH, kde byli zvoleni:

 • Spilka Jiří (174 hlasů)
 • Polák František (137 hlasů)
 • Hájek Pavel (136 hlasů)


Členové VV OSH Příbram byli zvoleni takto:

 • Moudrý Petr (119 hlasů)
 • Kokštein Ladislav (86 hlasů)


Okresní kontrolní a revizní rada – předseda:

 • Ing. Beran Josef (198 hlasů)


Okresní kontrolní a revizní rada – členové:

 • Ing. Zdeněk Miloslav (186 hlasů)
 • Mezera Josef (181 hlasů)
 • Veselý Jan (178 hlasů)
 • Zejda Josef (172 hlasů)


Delegáti 5. sjezdu SH ČMS konaného 4. a 5. července 2015 v Pradubicích byli zvoleni:

 • Bc. Jankovský Josef
 • Šejba Jaroslav
 • Leitermannová Božena
 • Ing. Pruner Vladimír
 • Polák František
 • Černý Václav
 • Šnajdrová Marie
 • Kokštein Ladislav
 • Spilka Jiří – jako náhradník

Následovala diskuze, návrh na usnesení, projev nového starosty OSH Příbram pana Václava Jankovského. Poté bylo shromáždění delegátů Sborů dobrovolných hasičů okresu Příbram ukončeno.

Přítomno: 204 členů, 22 hostů
Zapsala: Helena Hanzelínová