V pondělí, dne 28.4.2014 se uskutečnila v restauraci ve Svatém Poli schůze zástupců hasičského okrsku č. 29. Zúčastnili se všichni velitelé, starostové a jednatelé SDH: Svaté Pole, Lhotka, Budínek, Daleké Dušníky, Druhlice, Dlouhá Lhota, Obořiště.

Na programu byly dva body:
1. Informace ze setkání starostu na OSH Příbram
2. Příprava okrskové soutěže v Obořišti 10.5.2014

Bod 1.: Starosta okrsku p. Pilecký seznámil přítomné o jednání na OSH Příbram včetně novinek v pravidlech PS. Dále podotknul, že v roce 2015 se pravděpodobně zvýší členské příspěvky. Každý sbor obdržel 1ks publikace o historii sborů ve středočeském kraji. Naše SDH bude zařazeno ve druhém dílu  knihy.

Bod 2.: Hasičská soutěž v Obořišti 10.5.2014:
– 12.00 hod. -12.30 hod. – sraz a prezentace družstev
– 12.45 hod. – nástup a rozlosování soutěže
– 13.00 hod. – zahájení soutěže.

Soutěží se v kategoriích: ženy, muži do 35let a muži nad 35 let.    

Překážky a stadion připraví pořadatel SDH Obořiště. Dopravu vody zajistí SDH Dobříš -cisterna.
Disciplíny:
– ženy ml. – požární útok, běh na 100m překážek.
– muži ml.- požární útok, běh na 100m překážek
– muži st. – požární útok

Dále bylo veřejným hlasováním odsouhlaseno, že družstvo můžou reprezentovat jen členové SDH v níž mají platnou registraci.

Pro návrh: 6 SDH, proti: 0 SDH, zdržel se hlasování: 1 SDH.

Sestavení družstev SDH Svaté Pole se uskuteční 5.5.2014 na výborové schůzi SDH. Zveme tímto příznivce požárního sportu na 1.kolo do Obořiště – přijďte povzbudit  Svatopoláky!

J. Pecka, velitel SDH