1. Dne 30.5.2018 bylo předán do užívání SDH Svaté Pole nový dopravní prostředek   Ford Transit -Ferda !!!

     Převzetí vozu zajistil: starosta obce  p.Josef Šimonovský, velitel sdh p. Josef Pecka a p.Josef Volf , vozidlo bylo
     převzato v Trutnově od firmy  Ford auto Trutnov.
2. Dětské sportovní odpoledne se uskuteční 30.6.2018 od 13.00hod. na místním hřišti- zajišťuje pí.Vašků,Lorencová
     Hájková, Mikšovská ve spolupráci s OÚ.
3. Mladí hasiči zakončili hru Plamen 2017-18 v Hříměždicích. A.družstvo celkové 3.místo, B.družstvo 7.místo z 24 .
     přihlášených družstev.
4.  Účast na okrskové soutěži v Dalekých Dušnikách  Muži nad 35.let 2x, Děti 2x
5. Účast mužů na THL-Dvorce 13 a2. místo, Budínek  4.a 2. místo
6. Byli jsme pozváni na oslavu narozenin p. Karla Žaloudka-90 let dne 14.7.2018 -děkujeme za pozvání.
7. Následovala diskuse o nadcházejícím programu soutěží dětí a dospělých,dále se hovořilo o přípravě tábora pro
     děti který proběhne v termínu 4-8.7.2018 v rekreačním středisku Brdy.
8. Účast 14 členů , 3 -omluveni.
       Zapsal  Pecka.