Zápis z Výborové schůze konané v místní restauraci „Na Chmelnici“. Dne 5.2.2018 od 19h, velitel J. Pecka zahájil výborovou schůzi a seznámil přítomné s programem.

1) J. Pecka úvodem výborové schůze zhodnotil ples 2018 a seznámil nás s příjmem a výdajem, které letošní ples přinesl. Celkové hodnocení plesu bylo ze slov velitele kladné.

2) 13.1.2018 proběhla brigáda na pálení klestí v prostorách hriště. Zároveň se vyměřovalo hřiště pro hasičské účely.

3) 19.1.2018 proběhla Výroční valná hromada okrsku 29. J. Pecka nás seznámil s průběhem této schůze.

4) 22.1.2018 J. Volf podal žádost a zařídil potřebné materiály k dotaci na hasičské auto pro SDH Svaté Pole.

5) SDH Svaté Pole pořídilo starší hasičskou techniku. J. Pecka nás seznámil s průběhem oprav a dalšího postupu.

6) Dále nás J. Pecka informoval o elektronické evidenci na OSH Příbram.

7) J. Pecka podal potřebné informace o „ Táborské lize 35+“ , kde členové SDH Svaté Pole projevili zájem o účast na této soutěži.

Přítomno: 14 členů zapsal: Kozohorský Petr

Omluveno: 2 členové dne: 5.2.2018