Zápis z Výborové schůze konané v místní restauraci „Na Chmelnici“. Dne 7.5.2018 od 19h. Tradičně velitel J. Pecka zahájil výborovou schůzi a seznámil přítomné s programem.

1) Velitel J. Pecka uctil památku zesnulé paní M. Cihelkové a seznámil nás s průběhem pohřbu, který bude dne 9.5. 2018 od 14h v kostele Sv. Alžběty ve Svatém Poli.

2) Dále J. Pecka zdůraznil blížící se 80. narozeniny pana Jana Černého a navrhl hosty, kteří se zúčastní oslavy a půjdou gratulovat.

3) Dne 4.5.2018 proběhlo prověřovací cvičení na Budínku, Čas cvičení cca 17 min. Celkem se zúčastnilo 10 členů SDH Svaté Pole.

4) Okrsková soutěž proběhne v D. Dušníkách od 12h dne 12.5.2018. SDH Svaté Pole bude mít dvě družstva mužů. Družstvo „A“ a „B“. J Pecka navrhl. Aby dětské družstvo předvedlo ukázku požárního útoku.

5) J. Pecka poděkoval brigádníkům, kteří se podíleli na vylepšení a zhodnocení hřiště.

6) J. Pecka přednesl pozvánky na hasičské soutěže, které proběhnou v blízkém okolí.

7) Velitel, J. Pecka podal informace o výběrovém řízení ohledně hasičského automobilu, které proběhlo dnes 7.5.2018 od 18h na OÚ Svaté Pole.

8) Závěrem schůze velitel J. Pecka navrhl, aby se členové SDH vyjádřili a podaly návrhy co a jak s hasičským autem AVIA, členové SDH Svaté Pole podávali různé návrhy, které se budou konkrétněji projednávat v průběhu léta 2018.

Přítomno: 14 členů Zapsal: Kozohorský Petr

Omluveno: 3 členové Dne: 7.5.2018