Zápis z Výborové schůze konané v místní restauraci „Na Chmelnici“. Dne 4.4.2018 od 19h. Tradičně velitel J. Pecka zahájil výborovou schůzi a seznámil přítomné s programem.

1) Úvodem Vaškovi představili dětský program na „čarodějnice“, který proběhne 30.4.2018 od 17h. Přítomné členy seznámili s průběhem celé akce.

2) Děti se zúčastnily soutěže v Bohutíně „ štafeta dvojic“. Družstvo A – 4. místo a družstvo B – 7. místo. Závod ZPV družstvo A – 11. místo a družstvo B – 6. místo. Po pěti disciplínách družstvo A – 3. místo a družstvo B – 8. místo z celkem 25 družstev.

3) V neděli 8.4.2018 proběhne kolo přípravek v Bohosticích. Rozhodčí M. Lorenc a J. Pecka. Vedoucí L. Mikšovská, A. Hájková a M. Lupták.

4) V sobotu 7.4.2018 sázení stromků v okolí Prostřední Lhoty. Odjezd v 8:30h od hasičárny.

5) V sobotu 21.4.2018 proběhne akce „Den země“, informace přednesl Petr Kozohorský.

6) 24.4.2018 akce „ Svatá Hora“, bližší informace o této akci podal velitel J. Pecka

7) 4.5.2018 od 18h prověřovací cvičení. Pořadatel SDH Budínek. Bližší info v průběhu měsíce dubna.

8) 12.5.2018 okrsková soutěž v Dalekých Dušníkách.

9) M. Lupták organizuje pravidelně každou středu kondiční běhy vždy od 17h.

10) Závěrem proběhla diskuze: brigády hřiště, příprava a dovoz májového stromu atd.

Přítomno: 15 členů Zapsal: Kozohorský Petr

Omluveno: 2 členové Dne: 4.4.201