Zápis z výborové schůze konané v místní restauraci „ Na Chmelnici“. Dne 4.12.2017 od 19h. Velitel J. Pecka přivítal přítomné členy SDH Svaté Pole a zahájil schůzi.

1) 17.11.2017 proběhla soutěž pro dětská družstva v KD Svaté Pole. J. Pecka poděkoval některým členům za pomoc a organizaci.

2) 18.11.2017 proběhla brigáda na úklid hřiště. Úklid provedli děti z SDH Svaté Pole. Této akce se zúčastnilo cca 12 dětí z místního SDH.

3) 25.11.2017 hra „ Plamen“ účast dvou dětských družstev. Družstvo „A“ 5. místo a družstvo „B“ 8. místo z celkového počtu 24 dětských družstev. Přítomni byli dva rozhodčí z SDH Svaté Pole.

4) 28.11.2017 obdrželi paní J. Lorencová za SDH Svaté Pole pamětní medaili středočeského kraje za výchovu mladých hasičů.

5) Výroční valná hromada proběhne 16.12.2017 od 19h v KD Svaté Pole.

6) Velitel J. Pecka nás obeznámil s tragickou událostí, která nás všechny hluboce zasáhla a to s úmrtím paní Mgr. Martiny Volfové, která byla velkou součástí SDH Svaté Pole a rovněž zastupitelkou obce Svaté Pole. Velitel J. Pecka uctil památku paní Mgr. Martiny Volfové a přítomné obeznámil s organizací pohřbu, který proběhne dne 5.12.2017 od 14h v Příbrami na Hvězdičce.

7) 6.1.2018 proběhne tradiční hasičský ples SDH Svaté Pole. 16.12.17 proběhne předprodej vstupenek v místní restauraci. Příprava sálu v sobotu dopoledne dne 6.1.2017 včetně přebírání tomboly.

8) Jednatel P. Kozohorský poděkoval přítomným členům za pomoc při zdobení vánočního stromku a pomoc při zahájení adventu ve Svatém Poli.

9) M. Lorenc a J. Volf dodělali hasičský vozík, kde celková částka činila cca 8000,- Kč Tyto finance M. Lorenc a J. Volf darovali jako příspěvek SDH. Ostatní členové SDH poděkovali za velkorysost jejich práce a daru pro SDH Svaté Pole.

Přítomno : 20 členů, omluveno: 5 členů zapsal: Kozohorský Petr