Zápis z Výborové schůze konané v místní restauraci „Na Chmelnici“. Dne 5.3.2018 od 19h. Tradičně velitel J. Pecka zahájil výborovou schůzi a seznámil přítomné s programem.

1) J. Pecka nás seznámil s daňovým přiznáním SDH Svaté Pole za rok 2017

2) Dále nás J. Pecka informoval o možnosti zakoupení sportovních bund včetně potisku.

3) Školení velitelů okrsků proběhne 17.3.2018 v Příbrami.

4) 24.2.2018 proběhlo školení rozhodčích a vedoucích mládeže. Školení se zúčastnili pan Martin Lorenc a paní Jiřina Lorencová.

5) Dne 9.2.2018 proběhlo plnění „ Odznaků odbornosti mladých hasičů“. Tuto odbornost splnilo 6 dětí z SDH Svaté Pole. Za radu mládeže se zúčastnila paní Květa Nohejlová.

6) V případě uskutečnění několikadenního dětského výletu ( soustředění ) schválilo vedení SDH Svaté Pole jednorázový příspěvek na jedno dítě 1000,- Kč.

7) Sázení stromků v okolí Prostřední Lhoty se plánuje na 31.3.2018 v dopoledních hodinách. Čas upřesní paní Jiřina Lorencová.

8) 28.4.2018 se připravuje 40. výročí vyhoření Svaté Hory. J. Pecka nás seznámil s předběžným programem včetně organizace celé akce.

9) Závěrem schůze proběhla veřejná diskuze. J. Pecka nám představil předběžný kalendář hasičských závodů, který v blízké době bude prezentován radě velitelů v Příbrami. P. Kozohorský představil seznam jubilantů v roce 2018.

Přítomno: 14 členů Zapsal: Kozohorský Petr

Omluveno: 4 členové Dne: 5.3.2018