Zápis z výborové schůze konané v místní restauraci „ Na Chmelnici“. Dne 7.8. 2017 od 19h. Velitel sboru Josef Pecka zahájil schůzi a přivítal přítomné členy SDH.

1) Dotace na hasičský automobil byla kladně vyřízena – SDH Svaté Pole získalo v bodovém systému hodnocení 12 bodů. Předpokládaná částka dotace činí 450.000,- Kč. Administrativní záležitosti ohledně dotace přebere obecní úřad Svaté Pole. Vyřizuje Josef Volf.

2) Dětské družstvo získalo dotaci 2.500,- Kč

3) Josef Pecka navrhuje přihlásit do hry „ Plamen“ dvě dětská družstva A a B.

4) Josef Pecka podal potřebné informace o přestavbě hasičského vleku a navrhl administrativní řešení s přihlášením.

5) SDH Svaté Pole pořídilo starší hasičskou techniku PS 12 a PS 8 včetně kompletního příslušenství a nahradí materiál na případnou opravu hasičských stříkaček.

6) Zásahová stříkačka má novou vývěvu – zařídil J. Pecka a M. Lorenc

7) Družstvo mužů dosáhlo nejlepšího osobního času na soutěži brdská liga a to času 15,61s v Broumech. SDH absolvovalo 10 základních kol a je zatím na 15. místě z 37 družstev.

8) Velitel J. Pecka nás seznámil s návrhem úpravy dětského hřiště pro potřeby požárního sportu.

Přítomno: 13 členů dne: 7.8.2017

Omluveno: 5 členů zapsal: Kozohorský