Zápis z výborové schůze konané v místní restauraci „ Na Chmelnici“. Dne 6.11.2017 od 19h. Tradičně velitel J. Pecka přivítal členy SDH a zahájil schůzi.

1) 7.10.2017 Plamen Sedlčany I. část. Soutěže se zúčastnili dvě družstva ml. žáků „A“ družstvo první třetí umístění. „B“ družstvo deváté a dvanácté umístění.

2) 12.10.2017 proběhlo čištění rybníčka na Tuškově. Této pomocné akce se zúčastnilo 7 členů SDH Svaté Pole.

3) 21. a 22. 10. 2017 proběhlo školení vedoucích mládeže – Líchovy. Školení se zúčastnili J. Pecka, J. Lorencová, L. Mikšovská. A. Hájková.

4) Od 1.11.2017 SDH Svaté Pole má nového člena paní Lucii Mikšovskou.

5) Čerpání dotace na dětské družstvo se využije na koupi závodních přileb.

6) 17.11.2017 náš sbor pořádá „ zimní soutěž mladých hasičů“. Velitel J. Pecka požádal přítomné členy SDH Svaté Pole o pomoc a účast na výše zmiňované soutěži. ( organizace, příprava, rozhodčí, atd.)

7) SDH Svaté Pole využívá „podsálí“ KD Svaté Pole k přípravě mladých hasičů.

8) Pan J. Lundák provede údržbu závodní hasičské stříkačky.

9) M. Farář a J. Pecka provedli zazimování has. techniky.

10) J. Pecka a J. Volf se zúčastnili instruktáže ohledně čerpání dotace na hasičské auto pro SDH Svaté Pole.

11) J. Pecka navrhl řešení výroční valné hromady, ostatní členové podávaly vlastní návrhy.

12) P. Kozohorský zajistí plakáty, pozvánky a vstupenky na tradiční hasičský ples, který proběhne dne 6. 1. 2018.

13) 22.11. 2017 od 13h proběhne zdobení vánočního stromku před budovou obecního obchodu za pomocí členů SDH Svaté Pole.

Přítomno: 12 členů Dne: 6.11.2017

Omluveno: 5 členů Zapsal: Kozohorský Petr