Zápis z výborové schůze konané v místní restauraci „ Na Chmelnici“. Dne 3.1.2018 od 19h. Velitel J. Pecka přivítal přítomné členy SDH Svaté Pole a zahájil schůzi.

1) Velitel J. Pecka zhodnotil výroční valnou hromadu kladným hodnocením.

2) Dále jsme projednávali přípravu na ples, který proběhne dne 6.1.2018. Příprava sálu v sobotu 6.1. od 10h včetně výběru tomboly. Vrácenky zajistí J. Volf.

3) Dětské družstvo obdrželo darem dvě nové proudnice od J. Volfa.

4) Někteří členové SDH Svaté Pole navštívili spřátelené SDH Radětice na jejich výroční valné hromadě.

5) 19.1.2018 proběhne výroční valná hromada okrsku 29. Pořadatel SDH Daleké Dušníky, místo konání Svaté Pole od 18h v místní restauraci.

6) 13.1.2018 Proběhne pálení klestí u ČOV ve Svatém Poli.

7) M. Lorenc navrhl uspořádání diplomů, pamětních vyznamenání atd.

8) Všichni přítomní členové SDH Svaté Pole schválili dar 1000,- Kč na výrobu praporu OSH Příbram.

Přítomno: 16 členů zapsal: Kozohorský

Omluveno: 2 členové dne: 3.1.2018