Zápis z výborové schůze

Zápis z výborové schůze konané v místní restauraci „ Na Chmelnici“ dne 3.7.2017 od 19h.

1) Milan Farář zahájil v 19h schůzi, omluvil některé členy a seznámil nás s dnešním programem.

2) Hlavním úkolem dnešní schůze byla účast na blížících se hasičských soutěžích a to na soutěži v Hoděmyšli, kde se účastní soutěžící nad 35 let. Soutěž se kona 5.7.2017 od 12h. Dalším úkolem je připravit závodní tým na dvojkolo brdské ligy, která se koná v Chrástu dne 8. a 9. 7. 2017 v Chrástu.

3) V dalším bodě jsme projednávali účast na oslavě pana Petra Berana, který slaví 75. narozeniny.

4) Přítomní členové byli seznámeni s nákupem dvou nových hadic typu C.

5) Závěrem jsme projednávali letní přípravu dětské přípravky, kterou zajistí – J. Lorencová, M. Lorenc a J. Pecka.

6) Starosta SDH V. Farář popřál přítomným hezké prožití letního času a co nejvíce odpočinku na dovolených. Další schůze SDH bude v měsíci září 2017.

Přítomno: 8 členů zapsal: Kozohorský Petr

Omluveno: 6 členů dne: 3.7.2017