Zápis z výborové schůze konané v místní restauraci „ Na Chmelnici“. Konané dne 3.4.2017 v 19h. Tradičně velitel Josef Pecka zahájil schůzi, přivítal členy a přítomné hosty. V samém začátku poděkoval členům za účast na pohřbu pana Karla Pražáka.

1) Informace o školení rozhodčích v Sedlčanech podal a zúčastnil se velitel J. Pecka

2) 25.3.2017 se děti SDH Svaté Pole zúčastnily hasičské soutěže a obsadily krásné 8. a 13. místo z 22 družstev.

3) 26.3.2017 proběhla brigáda o počtu 16 členů SDH. V plánu je ještě jedna jarní brigáda na odstranění klestí v zadní části hřiště.

4) Jednatel P. Kozohorský nás seznámil s akcí „ Den země“, který proběhne v obci Svaté Pole 8.4.2017 od 8h úklidem obce a blízkého okolí.

5) Velitel J. Pecka nás seznámil s průběhem přestavby hasičského vozíku, který realizuje firma p. Nosek Příbram.

6) Dne 22.4.2017 v odpoledních hodinách proběhne „ prověřovací cvičení“ v Dalekých Dušníkách.

7) p. Lundák opravil závodní hasičskou stříkačku – informace dodal velitel J. Pecka.

8) p. Novák zhotovuje lávku pro dětské družstvo SDH Svaté Pole.

9) Závěrem dnešní schůze si vzal slovo náš dlouholetý člen a kamarád pan Milan Klaban, který nás pozval dne 27.5.2017 v 18h na oslavu svých 50. narozenin.

Přítomno: 15 členů dne 3.4.2017

Omluveni: 4 členové zapsal: Kozohorský Petr