Zápis z výborové schůze konané v místní restauraci „ Na Chmelnici“ dne 6.3.2017. Velitel Josef Pecka přivítal přítomné a seznámil je s dnešním programem výborové schůze.

1) Běžný účet byl převeden k Fiobance z důvodů lepší obslužnosti.

2) Dále byl objednán nový altán – především z důvodů dětských soutěží

3) Velitel Josef Pecka nás seznámil a podal potřebné informace o nutnosti hasičských školeních.

4) Velitel Josef Pecka nás informoval o vzniklé závadě na zásahové stříkačce a zároveň navrhl způsob opravy.

5) Členům SDH byl představen skříňový vlek – přítomní členové odhlasovali přestavbu vleku. Zajistí firma p. Nosek Příbram

6) Po dohodě byl určen datum brigády 26.3.2017 v 8h. Členové SDH prořežou větve stromů u hřiště a blízkého okolí a další drobné práce spojené s touto činností. Veškeré tyto práce budou probíhat v době vegetačního klidu tj. do 31.3.2017.

7) SDH Svaté Pole zvažuje úpravu sportovní kladiny pro dětské družstvo, tak aby bylo možno využít kladinu i pro dospělé družstvo mužů.

8) 25.3.2017 se dětské družstvo zúčastní soutěže v Občově.

9) Členové SDH Svaté Pole vzali na vědomí možnost a určitou potřebu zakoupení 4 ks hadic CTIF.

10) V závěru dnešní schůze jsme projednávali „hasičský kalendář soutěží pro rok 2017“ včetně naší účasti. Někteří členové SDH vyjádřili svůj postoj k účasti na soutěžích a předem se omluvili ze zdravotních a rodinných důvodů.

Přítomno: 15 členů Dne: 6.3.2017

Zapsal: Kozohorský P.