Zápis z Výborové schůze konané v místní restauraci „Na Chmelnici“. Dne 2.7.2018 od 19h. Tradičně velitel J. Pecka zahájil výborovou schůzi a seznámil přítomné s programem.

1) Velitel J. Pecka nám představil 3 nové členy SDH a) Filip Mrázek b) Gabriela Máchová c) Eva Martinovská. Členství zahájeno od 1.7.2018.

2) 14.7.2018 členové SDH jsou zváni na oslavu 90. narozenin pana Karla Žaloudka.

3) Brdská liga: 9. až 10.7.2018 první a druhé kolo. 12. a 12. umístění. THL 6. místo. Dobrošovice noční soutěž 2. místo. 30.6.2018 THL 2. místo. Brdská liga třetí kolo 16. místo. 1.7.2018. THL 3. Místo v obci Slapy.

4) Mladí hasiči: 6.6. 2018 Dobrošovice 3. a 6. místo. 10.6.2018 přípravka okresní soutěž „ Plamínek“ 4. místo. 23.6. 2018 Pňovice 1. a 6. umístění. Březnice 2. a 6. místo.

5) Velitel, J. Pecka zařídil STK vozíku dle platné legislativy.

6) Nový automobil Ford Transit je evidován v IZS Středočeského kraje.

7) Dále byla zakoupena nová hadice B70 za finanční příspěvek firmy ABIES V. Vimmer a pana Františka Máchy.

8) Za 3. místo ve hře „ plamen“ byla obdržena poukázka v hodnotě 800,- Kč. Za tento poukaz byla pořízena hadice B75 10m.

9) 4.7.2018 odjezd dětí na soustředění – Věšín. V počtu 12 dětí a 7 dospělých. Program: tradiční hasičské disciplíny, procházky, výlet na Třemšín, noční bojovka atd.

Přítomno: 12 členů Dne: 2.7.2018

Omluveno: 4 členové Zapsal: Kozohorský Petr