Zápis z výborové schůze konané v místní restauraci „ Na Chmelnici“, dne 1.5.2017 od 19h. Velitel J. Pecka zahájil schůzi a seznámil nás s programem dnešní schůze.

1) Dne 22.4.2017 proběhlo prověřovací cvičení v Dalekých Dušníkách. Za SDH Svaté Pole se zúčastnilo 8 členů.

2) Dále jsme projednávali přípravu a účast na okrskovou soutěž a blížící se soutěže v sezóně 2017.

3) První trénink letošní sezóny proběhne v pondělí 8.5.2017 od 10h na hřišti ve Svatém Poli.

4) 27.5.2017 proběhne oslava u našeho člena a kamaráda Milana Klabana v Lečici. Podrobnosti budou upřesněny několik dní před oslavou.

5) Velitel J. Pecka navrhl zakoupit nové 2 C hadice na soutěž „ Brdská liga“, přítomní členové souhlasili.

6) 9.6.2017 jsme jako SDH Svaté Pole obdrželi pozvání na svatbu našeho člena Josefa Vondráčka s Šárky Krásové.

7) J. Pecka nás seznámil s programem soutěže přípravek, která proběhne 21.5.2017 na hřišti ve Svatém Poli.

8) J. Pecka poděkoval členům, kteří se podíleli na přípravě překážek CTIF.

9) Závěrem schůze jsme otevřeně diskutovali o možnosti zakoupení nového hasičského vozu s možností využití dotace s ministerstva vnitra. Bližší info zajistí J Volf.

Přítomno: 12 členů Dne 1.5.2017

Omluveni: 4 členové Zapsal: Kozohorský P.