Zápis z výborové schůze konané dne 6.2.2017 v místní restauraci „ Na Chmelnici“. Tradičně velitel J. Pecka zahájil schůzi a seznámil nás s programem.

1) Prvním bodem jednání bylo dořešení administrativních záležitostí ohledně plesu, který byl konaný v lednu 2017.

2) Dalším bodem jednání byla zpráva z výroční valné hromady okrsku 29. Konaná v Druhlicích dne 4.2.2017. Zprávu přednesl starosta SDH Svaté Pole V. Farář, náš sbor byl velice kladně hodnocen a to především za činnost dětského družstva.

3) Dále jsme projednávali možnost pořízení druhého vleku – případnou přestavbu ze starého. Také jsme diskutovali o zvážení potřeby hasičského auta Avia.

4) Velitelé zásahové jednotky SDH se zúčastní školení 17.2.2017 v budově HZS Příbram a to od 8h.

5) V pátek 10.2.2017 od 18h v budově SDH Svaté Pole budou mladí hasiči plnit „ odznaky odbornosti“ před zkušební komisí OSH Příbram.

6) V sobotu 14.1. 2017 se družstvo mladých hasičů zúčastnilo soutěže v Březnici, kde obsadili šesté místo.

7) Firma STAS Dobříš a obec Svaté Pole nám dala sponzorský dar na činnost SDH Svaté Pole.

8) Ostatní: – zřízení nového b. účtu u FIO Banky, pořízení časomíry zařídí P. Černý, možnost zakoupení triček s hasičskou tématikou, sestava na sezónu 2017 v požárním sportu.

Přítomno členů: 13

dne 6.2.2017

Zapsal: Kozohorský Petr