Zápis z výborové schůze

Zápis z výborové schůze konané dne 2.1.2017 v místní restauraci „Na Chmelnici“. Velitel J. Pecka nás přivítal v nové roce a seznámil nás s program dnešní schůze.

1. Velitel zhodnotil valnou hromadu konanou 9.12.2016 velmi kladně a seznámil nás se zápisem, který odevzdá na OSH. Dále nás seznámil s novinkami ohledně daňového přiznání, které konzultuje s J. Volfem.

2. Novým členem SDH Svaté Pole od 1.1.2017 je J. Vondráček, který přestoupil z SDH Rybníky.

3. Příspěvky za děti, kteří jsou členy SDH Svaté Pole zaplatí za rok 2017 SDH Svaté Pole.

4. Další bodem jednání jsou organizační věci ohledně plesu, který proběhne v sobotu 7.1.2017.

5. J. Lorencová nás seznámila s aktivity, které během zimních měsíců plánuje a zároveň probíhají s dětským družstvem SDH Svaté Pole.

6. Velitel požádal o návrhy co by bylo potřeba pořídit do nové sezóny 2017. Tento bod jednání se dojedná na příští schůzi SDH Svaté Pole.

Přítomno členů: 15

Zapsal: Kozohorský Petr

Dne 2.1.2017