Zápis z výborové schůze konané v hasičské zbrojnici ve Svatém Poli, dne 6. 8. 2018.

Starosta sboru Václav Farář zahájil schůzi v 19 hod. a přivítal přítomné členy SDH.

Program schůze:

  1. J. Lorencová- vyhodnocení soustředění: na soustředění bylo 12 dětí. SDH dalo dotaci 12 000,- Kč. Od OSH SDH Svaté Pole obdrží max. 70 %, cca 7 000,- Kč z MŠMT.
  2. V. Farář hodnotil soutěže Hoděmyšl 5. 7. 2018 2. místo soutěž nad 35 let. 14. 7. 2018 Hříměždice 2. místo muži. 21.- 22. 7. 2018 Solopysky padl rekord SDH Svaté Pole čas 15:34 s na (2 B). 28.7.2018- 29.7. 2018 Broumy 11. a 15. místo.
  3. J. Pecka – provedl drobné úpravy na vozidle.
  4. OÚ Svaté Pole dokončilo výstavbu nových vrat u hasičské zbrojnice  M. Lorenc upravil vodovodní rozvod na hasičské zbrojnici.  4) Členové SDH předběžně projednávali přípravu na plánovanou přístavbu „přístřešku “ na hasičské zbrojnici.
  5. M. Farář navrhl řešení soutěží na srpen 2018.
  6. M. Lorenc seznámil členy SDH s pozvánku na soutěž s historickou has. stříkačkou. Soutěž bude probíhat 22. 9. 2018 v Drevníkách.
  7. P. Kozohorský pozval členy SDH na svatbu dne 31. 8. 2018 v penzionu Nový Rybník.

Přítomno: 9 členů

Omluveno: 6 členů

Zapsal: Kozohorský Petr