Sbor dobrovolných hasičů v obci Svaté Pole byl založen k datu 20. 7. 1900 na popud místních občanů. Zakládajícími členy sboru byli: řídící učitel místní školy Václav Walenfels, rolník Josef Pecka, rolník Josef Vopička, učitel Josef Ptáček, domkař František Krákora a mlynář Karel Šrámek.

Založení hasičského sboru ve Svatém Poli
V Čechách vznikl první sbor dobrovolných hasičů r. 1864 ve Velvarech. Rozmach v zakládání sborů nastává po roce 1867, kdy byl vydán zákon, který umožňoval zakládat spolky a požární policii. Náklady na technické vybavení byly značné, proto sbory vznikaly hlavně ve větších městech, kde měli potřebné finanční prostředky. V naší obci se datuje založení sboru 20.července 1900, zakládajících členů bylo celkem 6. Stalo se tak po uvážení tehdejších občanů jak je popsáno výše, z nichž někteří byli členy v sousední obci v Obořišti od r. 1884.

Bohužel nemáme snímky z roku založení SDH Svaté Pole.