Poslední dubnový večer v roce 2015 byl v naší obci vztyčen májový strom o celkové délce 21,5 m. Tato jarní oslavná tradice bývá opakována ve Svatém Poli od nepaměti. Májku stavějí muži z obce vlastní silou, pouze za pomocí žebříků a jistících lan. Májový strom bývá dovezen několik dní před vztyčením a po úpravě, oholení kmene a ozdobení vrcholu vztyčen na tradičním místě před restaurací Na Chmelnici. Po vztyčení májky probíhá pálení táborového ohně a opékání buřtů. Oslava a pálení čarodějnic, což je dávný zvyk, pohanský svátek, který má v ČR také svou hlubokou tradici.

Májový strom byl střežen celou noc až do druhého dne, aby podle tradice nebyl podříznut muži z okolních vesnic a nedošlo k odcizení nazdobené špice. Vše proběhlo jak má a májový strom bude zdobit naší obec až do dětského dne, kdy na závěr tohoto dne bude podříznut, aby udělal místo pro další májku v dalším roce.

Cílem této slavnosti je, aby občané z naší obce o sobě věděli a neztráceli mezi sebou kontakt. Na akci dorazilo mnoho občanů a dětí z naší obce a okolí. Jsme rádi, že tomu tak je a těšíme se na další setkání občanů u příležitosti dalších plánovaných akcí, které naleznete v našem kalendáři akcí.

Fotodokumentaci ze stavění máje a následné zábavy u táborového ohně naleznete zde na našem Google+profilu.