Náš sbor dobrovolných hasičů spolu s Obecním úřadem ve Svatém Poli uspořádal dne 24.9.2016  tradiční pouťové setkání občanů spojené s vysvěcením hasičské stříkačky.

Program setkání začal již  dopoledne dnem otevřených dveří v mateřské školce Sovička. V letošním roce totiž uplynulo 200 let od vybudování kamenné školní budovy ve Svatém Poli.

Dalším bodem setkání byla soutěž o nejlepší Svatopolskobudíneckou buchtu. Ve 12 hodin zasedala v místní restauraci odborná porota, která hodnotila přinesené pochutiny, jež napekly ženy ze Svatého Pole a Budínku. Nejlepší 3 buchty z celkových 30 donesených dobrot byly odměněny věcnými cenami.

Program dále pokračoval za slunečného počasí na místním hřišti. Nově založené družstvo mladých hasičů zde předvedlo dva výborné požární útoky na nástřikové terče. Celému dění  přihlíželo asi 150 nadšených diváku, kteří mladé závodníky odměnili zaslouženým potleskem.  A pak už přišlo na řadu samotné vysvěcení nové stříkačky. V této slavnostní chvíli nemohl chybět náš velký přítel, kněz pan Stanislaw Góra. Za velké přízně přihlížejících se ujal slova a po krátkém, ale velice výstižném kázání k občanům, hasičům i dětem, posvětil novou stříkačku, kterou následně slavnostně nastartoval. Samozřejmě při této příležitosti nechyběli vzácní hosté: starosta obce pan Josef Šimonovský a starosta okrsku 29. pan Pavel Pilecký spolu s členy SDH Budínek. Svou návštěvou nás poctil rovněž pan Jaroslav Lundák, jenž pro nás stříkačku postavil. Po vysvěcení se  ujal  slova a přítomné seznámil s technickými parametry stroje.

Při dobrém jídle a pití se posedělo až do večerních hodin. Kdo dnes do Svatého Pole zavítal, jistě nelitoval a celý den si pěkně užil.

Velitel SDH Svaté Pole Josef Pecka