V neděli 24. dubna proběhla každoroční akce, kdy se v lese na Budíně vybírá a kácí májový strom, ze kterého se pak vytvoří „májka“.

Tato tradiční akce probíhá ve Svatém Poli každý rok jako tradice, která je v České Republice hluboce zakořeněná již z dávných let. Jedná se o májovou slavnost, kdy symbolikou je přenesení lesního ducha do obce a tím zajištěno jeho požehnání obci i občanům. V České Republice tato tradice představuje kromě oslav májový strom, který je zbaven kůry až na jeho horní část, kde zůstávají i větve.

Pro máj bývají vybírány vysoké, jehličnaté stromy, smrk či podobný jehličnan. Někdy se můžeme regionálně setkat i s májkou z břízy. Každopádně se horní část májky zdobí stužkami z krepového papíru a z věnce, který je na horní části zavěšen. Zde se také jednotlivé obce předbíhají, kdo bude mít májku lépe ozdobenou. Ve výjimečných případech a dle regionu se staví májky před domy z popudu úcty či z lásky k milované dívce.

Se stavěním májky je spojen také zvyk, kdy se májka hlídá před muži z okolních vesnic. Ostatní si navzájem snaží májku porazit, pokácet a hlavně získat její ozdobený vrchol, věnec se stužkami. Vesnice, která přijde o májku je pak zostuzena.

Fotodokumentaci z kácení a dovezení májky můžete prohlížet zde na tomto odkazu.