Náš velitel Josef Pecka byl speciálně oceněn výborem SDH Svaté Pole za dlouholetou a příkladnou práci ve vedení našeho hasičského sboru. Jeho neustálá snaha o soudržnost členů sboru, tak i aktivitu ve smyslu akcí pro obec, tak i ve sportovním směru je příkladná. Toto speciální ocenění předal výbor našeho sdružení s poděkováním do rukou velitele ve středu 21.10.2015

Ještě jednou tedy jednou větou. „Pepo děkujeme“…

Výbor SDH Svaté Pole