Zápis z valné hromady konané v pátek 12. 12. 2014 v salónku místní restaurace Na Chmelnici.

Velitel Josef Pecka tradičně zahájil valnou hromadu v 19:00 hod. Dále přivítal členy, hosty a ostatní obyvatele Svatého Pole a části Budínek. Následně vyzval přítomné k uctění památky zemřelých členů minutou ticha.

Dále přednesl program valné hromady:
1) Zahájení
2) Zpráva o činnosti SHD za rok 2014
3) Zpráva o hospodaření SDH
4) Zpráva revizorů SDH
5) Volba výboru SDH
6) Volba delegátů SDH
7) Návrh plánu činnosti na rok 2015
8) Diskuze – vystoupení hostů
9) Návrh na usnesení
10) Závěr – volná zábava, pohoštění

Velitel navrhl volební a návrhovou komisi. Komise byla jednoznačně schválena. Dále začal postupně hodnotit rok 2014 od tradičního plesu až po dnešní závěrečnou valnou hromadu.

Mezi hlavní noviny letošního roku jsou nové webové stránky, kde občané a členové SDH naleznou veškeré novinky, včetně velké historie, na které se nadále pracuje. Velitel připomněl oslavu diamantové svatby Karla Žaloudka a Marie Žaloudkové, která se konala v Praze a členové SDH byli přítomni této krásné události.

Na valné hromadě byl zvolen nový výbor SDH na období 2015-2020 v tomto složení:
Starosta – Farář Václav
Náměstek starosty – Žaloudek Zdeněk
Velitel – Pecka Josef
Jednatel – Kozohorský Petr ml.
Strojník – Farář Milan
Pokladník – Mařík Miroslav
Referentka žen – Hanzelínová Helena
Referent MTZ – Pecka Josef
Vzdělávatel – Hanzelín Pavel
Předseda KRR – Farář Milan
Člen KRR – Landa Martin
Člen KRR – Vaněk Jan

Po hospodářské zprávě nás velitel Josef Pecka seznámil s výhledem činností v roce 2015. Především spolupráce s Obecním úřadem, účast na hasičských soutěžích, oprava plotu okolo hasičské zbrojnice a ostatní drobné práce. Zdeněk Žaloudek nás seznámil s kulturní činností SDH a popřál všem přítomným krásné svátky a hlavně zdraví do nového roku 2015. K přání krásných svátků a prosby zdraví v novém roce se rovněž připojil velitel Josef Pecka a završil valnou hromadu SDH Svaté Pole.

Fotodokumentace z valné hromady 2014 naleznete zde na našem Google profilu.

Přítomno členů: 30; přítomno hostů: 15
Dne: 12. 12. 2014; zapsal: Petr Kozohorský, jednatel SDH Svaté Pole