Zápis z valné hromady SDH Svaté Pole, konané dne 6. 12. 2013 v salonku místní restaurace „Na Chmelnici“.

Velitel sboru Josef Pecka zahájil valnou hromadu ve 20:00 hod a přivítal hosty a členy sboru. Následně vyzval přítomné k uctění památky zemřelých členů povstáním a minutou ticha. Dále přednesl program valné hromady.

Program dnešní valné hromady:

  1. Zahájení
  2. Zpráva činnosti za rok 2013
  3. Zpráva pokladní
  4. Zpráva revizní komise
  5. Návrh činnosti na rok 2014
  6. Zpráva kulturní
  7. Diskuze
  8. Závěr a pohoštění

Velitel Josef Pecka seznámil přítomné s aktuálním počtem členů a to 67 členů. Příspěvek pro rok 2014 je stejný, jako v roce 2013 a to 100 Kč. Dále nás velitel informoval o činnosti za rok 2013. Především opravou naší hasičské zbrojnice a pracích při povodních v naší obci, které byly začátkem června letošního roku.

Pokladní zprávu přednesl Miroslav Mařík, kulturní pak Zdeněk Žaloudek.

Závěrem valné hromady byla otevřena diskuze. Po diskuzi velitel Josef Pecka popřál přítomným krásné vánoce a hodně zdraví do nového roku 2014.

Přítomno členů: 25, přítomno hostů: 15
Zapsal: Petr Kozohorský, ml.